PLEJADY – gwiezdna Opieka

Zdjęcie Plejad w podczerwieni wykonane przez Teleskop Spitzera

Poniższy tekst jest cząstką nowej książki Tadeusza Mrozińskiego „Jako w Niebie tak i na Ziemi. Gwiazdy naszego życia”, która jest już na ukończeniu. Możemy z niej zaczerpnąć wskazówek dotyczących dnia naszego urodzenia i dnia imienin. Pozwala to lepiej zrozumieć swoją drogę ziemską i wesprzeć ją właściwym działaniem.

Dzień 18, 19, 20 oraz 21, a nawet 22 maja jest pod patronatem gromady gwiezdnej o nazwie Plejady, które są położone od 29,41” (2020) stopni znaku Byka do o,16” (2020) znaku Bliźniąt. Tak też położone są na sferze Niebieskiej, ponieważ leżą niemalże na równiku Niebieskim nazywanym Ekliptyką. W skład tej gromady gwiezdnej wchodzi olbrzymia ilość gwiazd, a najważniejsze – najbardziej widoczne gołym okiem to Taygeta, Maja, Astrope, Sterope, Merope, Plejone, Alkione (Alcyone), Atlas (Atland), Celaeno i Elektra, oznaczona w katalogu Messiera jako M45. 

Ta gromada gwiezdna obecna jest we wszystkich znanych kulturach całej Ziemi, ponieważ jest widoczna z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Maorysi nazywali je Matariki, w hinduizmie znane są jako Kiritika, zaś Persowie nazywali je Parvi. Obecne są także w Starym jak i Nowym Testamencie jako Panny Mądre z Lampami, które wzięły oliwę do lamp, oraz w Koranie pod nazwą ThurayyaW Japonii znane są pod na zwą Subaru, stąd marka znanych japońskich samochodów.

Według badań są przedstawione na Dysku z Nebry artefaktu Sławiańskiego sprzed 4000 lat, nazwy polskie to: Baby, Kwoka z Kurczętami, Kokoszki, Siedem Sióstr, czy też Kościół Masoński. Już w starożytności  Plejadami, czyli nazwą własną tych pięknych gwiazd, zaczęto określać grupy wybitnych twórców, np. mówi się Plejada Gwiazd.

W tradycji Sławiańskiej Plejady nazywane były Dziećmi Wołosa lub Wołosożarami  na cześć Boga Wołosa, i wchodziły w skład gwiazdozbioru Oracza lub Piasta Oracza.

gwiazda Merope…

            Dość złożona jest struktura przesłania jakie niosą ze sobą Plejady, w rzeczy samej są dobrym patronem, niosą  sukces w rolnictwie, ogrodnictwie czy sadownictwie, mają także dobry wpływ na różnego rodzaju handel.  Tradycja wskazuje na dobry wpływ na rodzinę, jak i na życie rodzinne, przy czym kreuje postawy polegające na poczuciu godności osobistej opartej na stawianiu trudnych celów i dążeniu do ich realizacji.

            Mają dobrą moc w wynoszeniu ludzi na wysokie pozycje sławy i zaszczytów. Patronat tych gwiazd ma wpływ na  duchowe przejrzenie człowieka na zagadnienie tak śmierci, jako przejścia do prawdziwego życia, jak i powtórnej inkarnacji.

            Z kolei zła – negatywna strona wpływu Plejad może przejawiać się w wielkiej niepohamowanej pasji zmierzającej do bezwzględności, co wiąże się z upadkiem władzy. Plejady jak i inne gromady gwiezdne mają negatywny wpływ na sferę wzroku, mogą powodować  zaburzenia prawidłowego widzenia, obrażenia oczu, a nawet ślepotę. Czasami, a zależy to od innych połączeń planetarnych, mogą mieć wpływ na relacje z płcią przeciwną.

            Już w zamierzchłej przeszłości Plejady były obserwowane przez ludzi i pojawienie się ich na Nieboskłonie było sygnałem do rozpoczęcia prac polowych,  bo idące za nimi Hiady – sąsiednia gromada gwiezdna – niosła ze sobą opady życiodajnego deszczu.

            Od końca kwietnia do początku czerwca przez okres 40 dni, czyli 6 tygodni mamy okres, kiedy Plejady są niewidoczne ponieważ znajdują się blisko Słońca. Ich koniunkcja ze Słońcem wypada między 18 a 22 maja, kiedy to Słońce wchodzi do znaku Bliźniąt. Ten 40 dniowy okres to dobry czas na odchudzanie, historycznie jest to tzw. „przednówek”, kiedy to kończyły się zapasy żywności z poprzedniego roku, natomiast nowe zbiory pojawiały się za owe 40 dni. W czasie przednówka bardzo często spożywano jeden posiłek dziennie, na który składały się: pokrzywa, lebioda, perz, a z roślin uprawnych jarmuż, oraz jesienią posiany bób. Z tego względu przez tysiące lat nasze organizmy przyzwyczaiły się do skromniejszego odżywiania, zaś ograniczenie jedzenia w tym czasie skutkuje wielkim pożytkiem dla organizmu, przez oczyszczenie, jak i utratę wagi.

            Opierając się na przesłankach wynikających z owego „przednówka” w tradycji starożytności powstało przekonanie, że w tym czasie może umrzeć wiele osób, co zaliczono do cech przesłania niesionego przez patrona Plejad. Dobry czas na odejście.

            Drugim okresem, również 40 dniowym, dobrym do regulacji wagi ciała, jak i regulacji pracy przewodu pokarmowego jest czas, kiedy Plejady znajdują się w opozycji do Słońca. To czas od końca października z dokładną opozycją, która ma miejsce w czasie przejścia Słońca ze znaku Skorpiona do znaku Strzelca, to jest w dniach 20, 21, 22,  listopada i trwa jeszcze przez 20 dni, do około 10 grudnia.

            Oba wymienione okresy w religii obecnego chrześcijaństwa nazywane Wielkim Postem oraz Adwentem w znacznej mierze pokrywają się z okresami wymienionymi przy omawianiu Plejad. Także post Chrystusowy jest odbiciem ruchu Plejad, kiedy to przez 40 dni przebywał na pustyni, gdzie spożywał szarańczę i miód oraz oddawał się medytacji. 

            Zastosowanie gwiezdnego odchudzania przynosi stałe i trwałe skutki, jak też chroni przed efektem „jojo”,  gdyż podejmowanie działań niezgodnych z prawami Niebios daje marne wyniki.  Dlatego w innych częściach roku brak jest efektów działania nawet dobrych diet, oraz programów odchudzania.

            Szczególnie dokładne koniunkcje Słońca z Plejadami są dobrymi okresami na  obrzędy i rytuały prowadzące do pokonania złych mocy i sił, jak też odcięcie się od wrogów i demonów, czyli obserwowanie swoich lęków i pożegnanie ich. W wymienionych okresach ułatwione jest pokonanie przeciwności losu i nieprzyjaznych wpływów.

       Oczywiście całe oba 40 dniowe okresy poświęcone na szeroko pojętą pracę nad sobą przynoszą najlepsze i najbardziej skuteczne efekty. Dotyczy to zarówno ciała – oczyszczenie i regulacja wagi, jak i ducha – medytacje na różnych poziomach, ćwiczenia, gimnastyka Sławiańska, yoga, ryty tybetańskie itp. Jest to dobry czas do intensyfikacji nauki pisania oraz samego pisania głagolicą.

            Siła i moc Plejad wynika z tego, że w jednym miejscu na Niebiosach Gwiaździstych zgromadzonych jest 1400 gwiazd, z których największe są po 1500 razy większe od Słońca i występuje tam olbrzymie pole grawitacyjne. Znakomite i najsilniejsze działanie ma koniunkcja do Słońca, która zachodzi w maju. Nieco słabsze działanie niesie opozycja, która zachodzi w listopadzie, jednak opozycyjne działanie jest wzmożone przez siłę gwiazdy Toliman – alfy w gwiazdozbiorze Centaura, która jest położona najbliżej Ziemi ( o gwieździe Toliman-Tolima w dalszej części opracowania).

W Polsce Plejady są widoczne gołym okiem od listopada do marca w związku z tym medytacje można planować od końca października.

Jest to  gromada gwiazd o charakterze Księżyca i Jowisza i zakresie działania 2,30”.

Hermes Trismegistos

Gromada gwiazd Plejady jest jednym z piętnastu miejsc -punktów,  gwiazd bądź innych obiektów Niebieskich  opisanych przez Hermesa Trismegistosa.  Są to Gwiazdy Behenjańskie, które  uważano za szczególnie przydatne do magicznych rytuałów, ich nazwa pochodzi od perskiego słowa „bahmana” i tłumaczy się jako korzeń. Każdy z tych obiektów był uważany za źródło szczególnej mocy Kosmosu, ponadto każdy z tych obiektów połączony jest z kamieniem szlachetnym oraz rośliną, których zadaniem było przyciągnięcie wpływów określonego obiektu. Plejadom jako kamień szlachetny jest przypisany kryształ górski, natomiast  rośliną jest koper włoski.

opracowanie Tadeusz Pruss Mroziński, Trebnicea, 05.06.2020 r.

wszelkie pytania – angraffki@wp.pl