Dlaczego kryształ?

Skąd wzięło się zainteresowanie kryształami, dlaczego jest ich coraz więcej na powierzchni Ziemi, dlaczego ludzie kupują je, sprowadzają z odległych stron, pytają o ich właściwości, leczą się nimi u specjalistów, otaczają się nimi w prywatnych przestrzeniach i w miejscach pracy?

Co jest takiego pociągającego w kryształach i minerałach, ze zainteresowanie nimi od czasów kultur bardzo odległych nie słabnie – a wręcz przeciwnie – rośnie i zastosowanie wzrasta we wszystkich dziadzinach „nowoczesnego życia”?

ODDZIAŁYWANIE STRUKTURY

Regularna, geometryczna struktura kryształów – cząsteczek kwarcu: trygonalna – ma naturalne właściwości pobierania, magazynowania i wysyłania informacji do otaczającej przestrzeni lub ściśle określonego miejsca – stąd wstępne wykorzystanie kwarcu w technologiach medycznych, elektronice – systemach komputerowych, optyce, do wytwarzania ultradźwięków czy określonych częstotliwości fal radiowych. Jego właściwości są stale badane, a możliwości sukcesywnie rozwijane i stosowane w coraz to nowszych zdobyczach techniki naszej obecnej cywilizacji – w większości niedostępne dla „przeciętnego człowieka”…

Struktury kwarcowe mają właściwości głównie rezonatora energetycznego i przewodzenia informacji. Informacja w nim naturalnie lub wtórnie zawarta jest przekazywana przez cząsteczki od ściśle określonego miejsca w jego strukturze i przekazywana na zewnątrz z niezwykłą siłą – fali nakładającej się jedna na drugą i kolejną. Teoretycznie każda z cząsteczek ma taki sam zapis informacyjny, ale emanacja tego zapisu jest wzmacniana przez każdą następną, dochodząc do krańca struktury z niezwykłą siła, jakby pobudzana nieustannie wewnętrzną istotą swojej emanacji. W ten sposób niewielki kawałek zaprogramowanego kwarcu jest wyczuwalny i odbierany jako nośnik informacyjny na skalę ziemską… a może i kosmiczną… To zależy jak czułe urządzenie zastosowane będzie do odczytu.

Kwarce wykazują zdolności do świecenia jasno żółtym światłem pod wpływem tarcia lub pobudzania poprzez uderzanie, powyżej 200 stopni C świecenie może przybrać barwę niebieską – zjawisko określane jako termoluminescencja. Mają również właściwości piezoelektryczne: ładowania się elektrycznego pod wpływem nacisku.

Ze względu na różne domieszki kryształów – co widoczne jest najwyraźniej w barwie – posiadają one różne spektrum oddziaływania, czy też różne spektrum występowania jako nośnika informacji w określonych przedziałach wibracji. Najszersze pasmo posiadają kryształy górskie – przezroczyste lub mleczne i mają również najszersze zastosowanie. Specyficzne pasma zajmują kwarce różowe, dymne, niebieskie, zielone, cytryny, ametysty i czarny – morion, awanturyn, wszystkie odmiany chalcedonu oraz kryształy górskie z niewielkimi widocznymi domieszkami.

Czystość Kryształu

„Oczyszczanie” kryształów:

Sposób pozyskiwania kryształów – przechowywania i transportu, jak również traktowania ich jako towar handlowy – powoduje, że do ich pierwotnych informacji i zdolności energetycznych dołączają wibracje rożnych  ludzi i zdarzeń.  To naturalne zjawisko dla substancji krystalicznych, Jest w nich zapisana cała biblioteka zdarzeń również spoza historii Ziemi…

Do niedawna sądziłam, że wg jakiegoś schematu czy systemu oczyścimy je i uchronimy przed ponownym „zabrudzeniem energetycznym”. W tej chwili mój ogląd jest całkowicie odmienny!

Wszystkie Istoty Ziemi – Ludzie, Zwierzęta, Rośliny, Świat Minerałów – posiadają własną budowę krystaliczną i pola kryształowe, które są ze sobą połączone we wspólne Pole Kryształowe Ziemi.

Przez wszystkie nasze pola przebiegają informacje każdego rodzaju i ze wszystkim się można połączyć. Jest to rodzaj zapisu takiego,  jak w sieci sztucznej, znanej nam jako Internet. W zapisach kryształów, każdego kryształu, możemy spotkać wszystko – nasze pole samo wybiera informację dla nas potrzebną i pokazuje nam. Jest to zasada „kryształowej kuli wróżki” – zobaczymy tam to, co jest dla nas przeznaczone. Możemy też przyglądać się świadomie informacjom – kto go ostatnio trzymał w ręku, czy jaką miał energię czy humor – tylko po co? Nam jest potrzebna informacja szczególna dla nas w każdej chwili, a nie czyjeś samopoczucie i sprawy. Możemy zobaczyć w krysztale anioła i demona, odzyskać spokój albo się przestraszyć – to wszystko jest informacja dla nas. Nie oceniajmy jej, tylko z niej skorzystajmy! Jest ważna w każdej postaci. Może sąsiad dostanie informację jak się rozanielać i rozluźniać a my o swoim lęku – każda jest równie cenna w danej chwili życia i ocena jej jest sztucznym tworem. Jak można oceniać informacje? Ona po prostu jest i trzeba coś z nią zrobić, jakoś wykorzystać.

Można też zrezygnować z pozyskiwania informacji… Można wybierać połączenie z kryształem na poziomie  – linii życia. Wtedy łączymy się wyłącznie z energią życia i jej witalnością. W tym połączeniu nie ma żadnej informacji ani umysłu. To czyste życie płynące przez nas  i inne Istoty żywe w nieustannym obiegu i zasilające nas od urodzenia aż po śmierć. Bycie w tętnieniu życia daje nam powrót do samozdrowienia, niemyślenia i bycia teraz – piękne połączenie. Bardzo naturalne dla świata Istot Żywych… poza Człowiekiem w obecnej postaci… nieustannie myślącym i analizującym – głównie przeszłość i przyszłość… Jest to faza wtórna/zagubiona od Człowieka Wiedzącego – jego umysł jest czysty i działający nieustannie w teraz. On wie, że wie i nie musi tego sprawdzać myśląc.

Jak być pewnym, że połączenie jest na poziomie serca? Po prostu czujemy się wtedy dobrze, spokojnie, ciało jest rozluźnione i mamy poczucie ogromu czasu dla siebie i wszystkie decyzje są wyłącznie w naszych rekach, żadnych wyborów i nacisków.

To jest stan, kiedy wszystko się załatwia „samo” poza naszą kontrolą, w zaciszu serca, często nie rozumiemy jak, ale dzieje się. Potrzebne są tylko dobre warunki do tego.

Możemy stosować intuicyjnie – dla przyjemności – tradycyjne zabiegi  kąpania kamieni w bieżącej wodzie, solonej wodzie, soli, promieniach słońca, medytacje, kontakt z innymi – kryształami i minerałami, dźwiękach mis tybetańskich, mantr, śpiewu, muzyki, okadzenie ziołami, rytuały ognia – a głównie dobre samopoczucie i humor! To zawsze dobre i miłe działania dla każdej istoty, a głównie dla nas.

Zastosowania przykładowe kryształów w strukturach materii Ziemi i ludzi.

  • Odtworzenie naturalnej sieci krystalicznej – zainstalowanie nowego kryształu w strukturze Ziemi z informacją o wzajemnym połączeniu tych miejsc ze sobą i wzajemnym wzmacnianiu oczek całości sieci w dobrostanie
  • Wzmacnianie dobrostanu miejsc wskazanych w przekazach– obszarów przyrody, budowli, całych miast, gór, drzew, gajów, kamieni i ich kręgów, dawnych miejsc kultów związanych z bogami przyrody

Działanie  poprzez zmiany w naszej fizycznej strukturze i DNA, myśleniu, używaniu umysłu – niedoceniona z powodu braku informacji rola kryształów w odłączaniu od myślenia zbiorowego – systemowych nakazów w świecie, w którym żyje i jest zatopiony nasz umysł.