Lasy, parki, ogrody i tereny zieleni przydomowej

jako zasilenie struktur obecnej cywilizacji

 oraz centr energetycznych Człowieka

 

Coraz mocniej odczuwamy naszą więź z Naturą i jej żywiołami. Czujemy potrzebę cieszenia się nią w domu i bycia w Naturze – odpoczywania, mieszkania, pracy w jej otoczeniu. Coraz większy jest przekaz wibracji przyrody dla nas i nasze wchłanianie jej energii nieustannie się zwiększa. Cała Natura jest oparta na strukturach uporządkowanych, krystalicznych i my jako jej integralna część – także. Wiąże się to najmocniej z otwieraniem się naszych przestrzeni serca i jego kryształowej struktury. Struktury naszego ciała fizycznego i centrów energetycznych wyglądają na pierwszy rzut oka różnie u każdego z nas. Są żywe, zmienne jak nasze codzienne zdarzenia i działania. Pomimo takich różnic indywidualnych struktury kryształowe zawsze są doskonałe w swojej świętej geometrii i dokładnie dopasowane do współistnienia z tym co się dzieje w tej chwili – w tym miejscu na Ziemi.

Nasze zmysły i pozazmysły wiedzą, że nasze zasoby witalne są zależne od uporządkowania naszej budowy – na poziomie materialnym-komórkowym i energetycznym. Nadświadomie porządkujemy przestrzeń wokół siebie, swoje sprawy zawodowe i relacje, dietę, sposób życia. Porządkujemy i udoskonalamy wszystko co nam tylko przyjdzie do głowy – wierzymy, że na końcu tych prac zewnętrznych czeka na nas nagroda – porządek i harmonia wewnętrzna…harmonia na dalekim końcu… Jest to ściśle powiązane z naszym wyuczonym myśleniem np. katolickim – świadomym lub tylko „lojalnym wobec tradycji i rodziny”, w którym Teraz dopuszczamy możliwość cierpienia, a nagroda za to będzie kiedyś… – poza życiem, gdzieś w niebie – bardzo silny kod niedościgłego szczęścia… szczęścia tylko poza życiem ludzkim na Ziemi! Czy Chrystus, Budda, jakikolwiek Mistrz o tym właśnie mówił? Czy nasze serce tego pragnie? Nasze doskonalenie – ten „ziemski czyściec” – przechodzi w stan chronicznej gonitwy, oczyszczania bez końca…

Wciąż odkładamy na później nasze główne zadanie na Ziemi – sens zejścia tu naszej duszy – naukę poczucia szczęścia, życia w stanie wysokich wibracji – „mistrzowskich” – w błogostanie, czyli w pełni mocy energetycznej. Naszym „świętym obowiązkiem” jest wplatanie poczucia szczęścia w codzienne czynności, medytację przyjemności bycia z ludźmi, bycie w stanie kiedy miłość, przyjaźń jest najważniejsza i jest kierunkiem działania!

Naszym obowiązkiem jest też mówienie prawdy za „wszelką cenę” – czystość słowa i czynu, wolność dla każdej struktury myślowej, każdej Istoty żywej – a nawet i szczególnie – wolność dla naszych najbliższych.

Życie zgodnie z zasadami serca daje spokój, pewność, radość, wolność i coraz większe szanse na „przypadkowe dary losu” – otwieranie się całego ciała na wibracje dobroczynne. Dzieje się to naturalnie. Współwibrujemy wówczas wyczuwalnie z Naturą.  Jednym pulsem. Świat nas wspiera, żywi, ubiera – na miarę potrzeby. Nic ponad miarę:)

Zagonieni, chcąc „dojść ze sobą do ładu” intuicyjnie kierujemy się w pobliże wibracji Natury, uciekamy do niej żeby „odzyskać spokój ducha” i „nabrać dystansu do swoich spraw”. Ruszamy w góry czy nad morze, w tereny zielone i dzikie, gdzie emanuje na nas jej święty porządek. Każdy dysonans cywilizacyjny w naszym ciele jest w stanie dojść do właściwych drgań i poukładać się harmonijnie w wyniku działania fal tej pierwotnej dla nas, naturalnej energii. Sami się leczymy poprzez harmonię drgań.

Spójrzmy na osobę zakochaną – Ma skrzydła u ramion! Ma ochotę ściskać wszystkich ze szczęścia! Ma niespożyte zasoby energii! Robi z łatwością to, co wczoraj uważała za niewykonalne! NIE BOI SIĘ!!!  Jest pełna entuzjazmu, działania! Wszystko się jej podoba! Sama się zasila swoim stanem istnienia! Nie musi za dużo spać ani jeść!  Żyje dla tej miłości! – to niemal perpetuom mobile – stan bardzo bliski temu co leży w naszej pierwotnej energii – Istoty samowystarczalnej, emanującą miłością do siebie i całego świata.

W polu działania „prac” z kryształami najwyraźniejszą od kilku lat przestrzenią jest Natura i stale odczuwamy głębiej to połączenie – połączenie z tworzącymi nas żywiołami. Struktury cywilizacji – same budowle czy betonowe połacie miasta, ulice – są mniej istotne. Prace kryształowe opierają się nie tylko na „poruszaniu” energii Ley Lines i Miejsc Mocy, ale w ogromnej części na połączeniu emanacji kryształów z roślinami, szczególnie drzewami – zarówno w Miejscach Mocy jak i na terenach zielonych w miastach czy w centrach przemysłowych. Stare drzewo jako potężna Istota Duchowa jest bardzo często opiekunem swojego otoczenia, a w połączeniu z kryształami wibracje tego wspólnego pola wzmacniają się wielokrotnie!

Powstaje wówczas zwielokrotnione potężne transformowanie na poziomie materii, żywiołów, a także w energiach subtelnych Ziemi i ludzi. Powrót do energii pierwotnej miejsca i ciała. Wibracje te wyczuwalne są dla nas jako wielopoziomowe struktury kryształowe o wibracji „szmaragdowej” (różne w nasileniu i światłości połączenia czystego kryształu oraz wibracji reprezentowanej przez barwy zieleni i błękitów).

Fizycznie wygląda to w ten sposób, że kryształy umieszczone przez ludzi na wybranym terenie w roślinach, Drzewach i w ziemi tworzą w powłoce ziemskiej świadomą kryształową Sieć Intencji Serca. Tworzą ją ludzie którzy, „przypominają” sobie dawne prace z kryształami albo czują swoje pierwotne zdolności ciała i umysłu. Albo po prostu chcą to zrobić kierując się intuicją, sercem, czymś niewytłumaczalnym –  dla siebie i swojego otoczenia, nie zważając na bieg myśli i logikę.

Sieć w powierzchni ziemi to układ, na który mamy wpływ naszym świadomym myśleniem i działaniem, który oddziałuje najsilniej na materię oraz stworzone przez umysł zasoby myślokształtów, znajdujące się tuż ponad ziemią – świadomość zbiorową. Sieć ta przejawia się transformacją naszych struktur myślowych i materii najbliższego otoczenia – naszej cywilizacji.

Za wykształcenie się materii na powierzchni ziemi i nasze myśli jesteśmy wszyscy odpowiedzialni jednakowo, wspólnie – niezależnie od wieku, religii, wcielenia czy miejsca zamieszkania. Wspólnie również możemy to zmieniać – bez potrzeby odtwarzania historii i oceniania siebie czy innych. Każdy swoim życiem, codziennie wprowadza zmianę – Tu i Teraz.

Połączone energie subtelnych sieci kryształowych – m.in. Sieć Chrystusowa, Złota, Rubinowa i Powierzchniowa- sieć „Odpowiedzialności” – tworzących się od jądra Ziemi aż do orbity, emanują także na obszary naszych ciał subtelnych. Współpracują z nami na różnych poziomach, między innymi transformacji, wchłonięcia czy rozpuszczenia energii linii wtórnych systemów czasoprzestrzennych (m.in. karmy czy prawa przodków).

Jest jeszcze sfera poza orbitą naszej planety, która łączy te wszystkie kombinacje poziomów z planetami i Istotami wspierającymi rozwój Ziemi na Drodze Serca, z samą Istotą Boga. Łączymy się z nimi właśnie za pomocą informacji serca w przestrzeni kryształowej – liniami kryształowymi łączącymi te sieci z różnymi częściami Wszechświatów.

Coraz wyraźniej wibrująca dla Nas – wielopoziomowa, żywa jak organizm roślinny, struktura Szmaragdowa ma połączenie/przenikanie ze wcześniej pobudzonymi przez Ziemię sieciami m. in. Rubinową i Złotą. One to w ostatnich latach (dziesięcioleciach) wzmacniały w nas żywioł Ziemi i Ognia, i niezwykle intensywnie oddziaływały/wzmacniały energię kobiecą. Szmaragdowe wibracje połączone głównie z żywiołów Powietrza i Wody – to niezwykłe pobudzenie energii męskiej jako wsparcia dla kreacji i obfitości Natury, dla opieki nad życiem na Ziemi, nad Ziemią i kobietą jako jej emanacją – nad ich owocami. Jest to żywe połączenie samego Jądra Energii Ziemi – Kobiecości z Mądrą Opieką Kosmosu jako Męskością. Zdarzenia te są pobudzane kosmologicznie przez wzmocnienie i zrównywanie tych energii w czasie wydarzeń wypływających z układów planet i ich wzajemnych relacji.

Czas walki minął. Kobiecość i Męskość na Ziemi przestają walczyć. Kobieta i mężczyzna odkrywa swoje pierwotne znaczenie i siły, swoje zadania i powołanie – swoje wzajemne połączenia i sposoby zasilania od wewnątrz – w wewnętrznych strukturach kryształowych. Dwie główne struktury kryształowe ciała kobiety to serce i brzuch (przede wszystkim część dająca życie). Dwie główne struktury kryształowe w ciele mężczyzny to serce i gardło (pomijając „skarby głowy” – połączenie serca z Kosmosem).

W wyniku zwiększonego działania i odczuwania sieci kryształowych Ziemi zostają wzmocnione pierwotne siły Człowieka.

U kobiety – wirujące wspólnie Centrum Serca i Centrum Kreacji (skierowane ku Ziemi) powiększają się naturalną delikatność, subtelność, spokój w działaniu i siłę wewnętrzną, poczucie Absolutnej Dzikiej Wiedzy.

U mężczyzny w połączeniu się Centrum Serca i Centrum Kreacji (skierowanym ku Kosmosowi) – powiększa się siła rozprzestrzeniająca energię na zewnątrz i aktywność, poszukiwanie Mądrości Kosmosu poprzez Serce.

Doskonała staje się pełnia działania dwóch istot – kobieta kreuje w zgodzie z Naturą, przetwarza Sygnały Mądrości od Ziemi w swoim wnętrzu, a mężczyzna dokonuje tego dzieła na zewnątrz, kreuje je całym sercem w przestrzeni, rozprzestrzenia je i przynosi jako materialną obfitość.

Mężczyzna i Kobieta stanowią pełnię połączeń i energii – poprzez siebie nawzajem, w połączeniu swoich Serc jako Jednego Centrum. Wzmacniają to także nieskończenie poprzez bycie razem i dopełnienie energiami Ziemi i Kosmosu.

Również w aspekcie jednej Istoty jest widoczne działanie struktury szmaragdowej – jako zrównanie w Jedno-  dwóch, do tej pory skrajnych – wibracji w umyśle i energetyce Istoty ludzkiej, ze wszystkich czasoprzestrzeni, struktur czy gęstości. Pobudzenie to jest oczywiste z poruszeniem odwagi i wolności (widzenia i czucia rzeczy świadomie, co dzień na świeżo, poza schematami i wiedzą innych). Pobudzeniem odwagi  działania serca – umiejętności kochania i bycia kochanym – jako nadrzędne nad materią pierwiastki dające życie i jego rozwój na Ziemi.

Struktura Szmaragdowa, bardzo silne wyczuwalna i emanująca w ostatnich miesiącach 2012 roku jest zwielokrotnieniem/lustrem kryształowej struktury Przyrody. Jest rodzajem eterycznej „tkanki roślinnej” tętniącej życiem, utworzonej jako wsparcie wysoko ponad powierzchnią pasa roślin. Istnieje również na terenach zurbanizowanych, w parkach i ogrodach, można ją wzmacniać i łączyć energią swojego serca – kryształami i medytacjami.

Struktura Szmaragdowa jest odpowiedzią Ziemi na nasze prośby i intencje powrotu do jej wibracji, do pełnego zdrowia, samouzdrawiania – jest wspólnie wytworzoną strukturą, nowym elementem/poziomem energii subtelnej Ziemi. Jest dla człowieka wzmocnieniem możliwości czerpania energii z Natury – energii/pokarmu –  bezpośrednio z przestrzeni.

Większość z nas to czuje…