W wolnym tłumaczeniu ze starosłowiańskiej pieśni – modlitwy, na nasz czas Siły i Ochrony w Spokoju Odważnego Serca

RUBINY

Psalm – Siły i Ochrony Serca (90,91)

1 Kto przebywa w pieczy Serca Najwyższego i w cieniu Wszechmocnej Duszy zamieszkał,

2 mówi do siebie: «Drogo moja i Twierdzo, Serce moje, któremu ufam».

3 Ono mnie wyzwoliło z sideł myśliwego i od zgubnego słowa osłoniło w czas wszelki.

4 Okryło mnie swymi piórami i schroniłam się pod Jego skrzydła: Moja wierność to puklerz i tarcza.

5 W noc lęki i strachy odeszły ode mnie, w dzień strzałę lecącą chwytam w swe dłonie,

6 Umknęły zarazy, co snuły się w mroku, a mory, co niszczą w południe – odpłynęły.

7 Choć tysiąc upadło u mojego boku, a dziesięć tysięcy po mojej prawicy: ja ocaleniem Jestem i spokojem.

8 Ujrzałam Czas Nowy oczami własnymi: widzę odpłatę zadaną grzesznikom.

9 Albowiem to Serce jest Wrotami Raju, a na obrońcę mam w sobie Mądrość, Najwyższe Dobro, Prawość, Piękno i Sumienie.

10 Niedola i ciosy przechodzą daleko obok domu mojego, szczęścia i rodziny.

11 Moim aniołom daję rozkaz o ochronie w porę i one mnie strzegą na wszystkich mych drogach.

12 Na rękach mnie noszą w spokoju bezkresie, by moje stopy stąpały bezpiecznie, na Ziemi znalazłam Drogę i Schronienie.

13 Więc idę śmiało wśród lwów, węży, smoków, to ich dostałam za wsparcie i przyjaciół.

14 Jestem zbawiona, bo znalazłam Siebie; osłaniam się tarczą i znam swoje Imię.

15 Zawsze gdy wzywa mnie moja Dusza, Ja Jej słucham i z nią wędruję przez wszelkie życia ostępy, wyzwalam się pieśnią i sławą obdarzam.

16 Nasycam się długim dobrobytem życia, znam swoją ścieżkę dla Duszy zbawienia.

***

Najsilniej się z nią łączymy poprzez pisanie i czytanie głośno, pisanie najlepiej znakami słowiańskimi – alfabet poniżej,

Sława i Chwała wszelkiemu Życiu!