Program – Spotkania Głagolicowe


WARSZTAT GŁAGOLICOWY

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…”

Źródło: Ewangelia wg św. Jana 1:1–2 (wyd. II Biblii Tysiąclecia)

Pierwotnym alfabetem posiadającym moc sprawczą, moc tworzenia jest abecadło-obiecadło głagolicowe.

Alfabet ten może istnieć tyle czasu, ile Słowo Boże – Słowo użyte do Stworzenia Świata.

Jest to forma zapisu energetycznego zapewniająca powrót do pisania – skrybania
ze zrozumieniem sensu Rzeczy
na Ziemi i w Kosmosie.

Na Głagolicy są oparte wszystkie obecne alfabety.

 Upadek współcześnie istniejących i dominujących ideologii nastąpi wtedy, kiedy ludzie nauczą się
pisać i czytać ze zrozumieniem.

Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafologicznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecała – alfabetu.

Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny.

To wszystko powoduje, że obiecało głagolicowe jest również, samo w sobie, traktatem filozoficznym zbudowanym akrofonicznie.

Praktykowanie zapisu  głagolicowego pociąga za sobą procesy biochemiczne w mózgu człowieka czym wzmacnia się procesy myślowe, a tym samym intuicja staje się analityczna, natomiast analiza staje się intuicyjna.

Taka harmonizacja pracy półkul mózgu umożliwia rozszerzenie pojmowalności i postrzegania na wielu polach Naszego życia, a także prowadzi do pobudzenia pamięci poprzednich wcieleń, czyli ANAMNEZY jak też korzystania z wiedzy poprzednich pokoleń.

Kaligrafia Głagolicowa ma również wpływ na stan Naszego Ludzkiego-Ziemskiego Ciała i Boskiego Ducha.

o

o

 

 

 

W A R S Z T A T Y     G Ł A G O L I C O W E

O poszerzonym zakresie

prowadzący : Tadeusz Pruss Mroziński

Jednostki czasowe 1 x 45 lub 2 x 45 minut

w sumie w ciągu dnia 7 godzin lekcyjnych,

cały kurs 70 godzin lekcyjnych.

Terminy dla Warszawy

23-24 listopad,

25-26 styczeń

14-15 marzec

09-10 maj

20 – 21 czerwiec  →  „Korsakówka” koło Nasielska

Kontakty:

Gospodarze „Korsakówki” i miejsca spotkań w Warszawie

Barbara Korsak → 506 494 677

Sławomir Korsak → 503 012 705

mail → 8korsa.8@gmail.com

U K Ł A D    Z A J Ę Ć

Sesja I  →  sobota   [ 23 listopad ]

08.30 – 09.00 → Kawa i zapoznanie się 🙂

09.00 – 10.30 → Wprowadzenie do zagadnienia głagolicy, oraz mechaniki nieba w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, oraz w czasie kiedy ludzkiego ciała nie posiadamy.

10.30 – 11.00 → przerwa

11.00 – 12.30 → Obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

AA – Az,   A – Az,   ‘A – Az,  czyli Azów lub Asów.

12.30 – 13.30 → przerwa

13.30 – 15.00 → Mechanika nieba; ruch wirowy i jego skutki w przyrodzie, pory dnia, migracje dobowe.

  1. 00 – 15.30 → przerwa

15.30 → 17.00 → Obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

V – Wedi,   G – Głagoł,   D – Dobro.

17:00 – 17: 30 → przerwa

17:30 – 18:15 → Praktyka zapisu głagolicowego na podstawie „ Psałterza Synajskiego”

Sesja I  →  niedziela   ( 24 listopad )

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

E – Est,   Ż – Żywite,   DZ – Dzelo.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → obraz nieba latem, jesienią, zimą i wiosną z rzeczowym przedstawieniem skutków w przyrodzie ziemskiej.

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → mechanika nieba; ruch obiegowy i jego skutki

15:oo – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

Z – Zemla,   III – Init,   YYY – Imja Initi.

17:00 – 17:30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie „ Psałterza Synajskiego”.

Sesja II  →  sobota   ( 25 styczeń )

09 :00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

II – Iżej,   YY – Imia Iżeii,   I – Istok.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → obiekty nieba głębokiego w gwiazdozbiorze Łabędzia na podstawie badań naukowych, oraz odniesienie ich do tradycji Sławiańskiej

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → Mechanika nieba; ruch przesuwania się punktów równonocy po równiku niebieskim w tradycji Sławiańskiej.

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → Obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

DŻ – Derw, Dierż,   K – Kako,   L – Ljude .

17:00 – 17:30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie „ Psałterza Synajskiego”.

Sesja II  →  niedziela   ( 26 styczeń )

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

M – Myslite,   N – Nasz,   NG – Nga.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → mechanika nieba; ruch przesuwania się punktów równonocy po równiku niebieskim w tradycji Majańskiej.

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → Piramidy ich przeznaczenie w zakresie astronomii jak i rozwoju duchowym, wybrane zagadnienia.

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

O – On, Na,   P – Pokoji,   R – Rci .

17:00 – 17:30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie ;„ Psałterza Synajskiego”.

Sesja III  →  sobota   ( 14 marzec )

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

S – Slowo,   T – Twrdo,   Ó – Uk.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → obiekty nieba głębokiego w gwiazdozbiorze Oriona – Artura, Prawdziwego Pasterza, na podstawie badań naukowych oraz odniesienie ich do tradycji Sławiańskiej .

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → mechanika nieba; Precesja osi ziemskiej w tradycji Sławiańskiej.

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

U – Ouk,   F – Frt,   F(ph) – Fita.

17:00 – 17:30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie ;„ Psałterza Synajskiego”.

Sesja III  →  niedziela   ( 15 marzec )

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecadła głagolicowego bukwy:

H – Hlm,   CH – Chor,   OT – Od.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → obiekty nieba głębokiego w gwiazdozbiorze Wężownika, Posiedzenia Bogów Dumy, na podstawie badań naukowych oraz odniesienie ich do tradycji Sławiańskiej .

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → mechanika nieba; Precesja osi ziemskiej w tradycji Majańskiej.

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

Ń – Nija, Nja,   C – Cja, Cia,   CZ – Czriewo, Czerw.

17:00 – 17: 30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie ;„Psałterza Synajskiego”.

Sesja IV  →  sobota   ( 09 maj )

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

SZ – Sza,   SZCZ – Sta,   Jer miękki – Shia,

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → obiekty nieba głębokiego w gwiazdozbiorze Krzyża Południa, oraz w gwiazdozbiorze Łuku, Pani Nocnych Łowów.

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → mechanika nieba;  Położenie Ziemi w stosunku do największych ośrodków grawitacyjnych w Kosmosie.

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

Jer twardy – Imja,     – Jerok – Sztapik,   JA – Jać .

17:00 – 17: 30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego jako podstawa „Psałterza Synajskiego”.

Sesja IV  →  niedziela   [ 10 maj ]

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

JU – Juss,   Jo – Joż,   JĘ – Este.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → Znaki Alfabetu Światła

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → Znaki Alfabetu Światła

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → obrazowanie obiecała głagolicowego bukwy:

JĄ – Ota,   Ą – Odo,   Ę – Edo.

17:00 – 17: 30  przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie „Psałterza Synajskiego”.

Sesja V  →  sobota   { 20 czerwiec }

09:00 – 10:30 → obrazowanie obiecała głagolicwego bukwa: Ł (W) – Iżica.

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → Inne alfabety jako nośniki mocy duchowych

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → Inne alfabety jako nośniki mocy duchowych

15:00 – 15:30 → przerwa

15:30 – 17:00 → Ligatury głagolicowe, głagolicy okrągłej i kanciastej.

17,00 – 17: 30 → przerwa

17:30 – 18:15 → praktyka zapisu głagolicowego na podstawie „Psałterza Synajskiego”.

Ok 19:00 → Rozpalimy ogniska sobótkowe.

Przy ognisku pogadamy o wielu kwestiach związanych ze Słowianami, będzie trochę rytuałów związanych z przesileniem letnim ( tym roku początek lata jest w sobotę o godzinie 23:43   🙂  )

Sesja V  →  niedziela   { 21 czerwiec }

09 :00 – 10:30 → system cyfrowy głagolicy i bukwicy

10:30 – 11:00 → przerwa

11:00 – 12:30 → Pisanie Ikon w tradycji Sławiańskiej

12:30 – 13:30 → przerwa

13:30 – 15:00 → Pisanie Ikon w tradycji Sławiańskiej

15:00 – 17:00 → obiad i zakończenie.

Treb-Nicea

Wykonano w dzień Anioła Stróża 02.10.2019

Wysłano pod patronatem gwiazdy Porrima