Pieśń Odważnego Serca

W wolnym tłumaczeniu ze starosłowiańskiej pieśni – modlitwy,
na nasz czas Siły i Ochrony w Spokoju Odważnego Serca

*** RUBINY ***

Psalm – Siły i Ochrony Serca (90,91)

1 Kto przebywa w pieczy Serca Najwyższego i w cieniu Wszechmocnej Duszy zamieszka,

2 mówi do siebie: «Ucieczko moja i Twierdzo, Serce moje, któremu zaufam».

3 Ono mnie wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa osłoni w czas wszelki.

4 Okryje mnie swymi piórami i schronię się pod Jego skrzydła: Moja wierność to puklerz i tarcza.

5 W noc lęki i strachy odstąpią ode mnie, w dzień strzałę lecącą pochwycę w swe dłonie,

6 Niech umkną zarazy, co snują się w mroku, a mory, co niszczą w południe – odpłyną.

7 Choć tysiąc upadnie u mojego boku, a dziesięć tysięcy po mojej prawicy: ja ocaleniem Jestem i spokojem.

8 Ja ujrzę Czas Nowy oczami własnymi: zobaczę odpłatę zadaną grzesznikom.

9 Albowiem to Serce jest Wrotami Raju, a na obrońcę wziąłem sobie Mądrość, Najwyższe Dobro, Prawość, Piękno i Sumienie.

10 Niedola i ciosy niech przejdą daleko obok domu mojego, szczęścia i rodziny.

11 Moim aniołom daję rozkaz o ochronie w porę, aby mnie strzegli na wszystkich mych drogach.

12 Na rękach będą mnie nosić w bezkresie, by moje stopy stąpały bezpiecznie, na Ziemi odnajdę Drogę i Schronienie.

13 Będę szedł śmiało po żmijach i wężach, a smoka i lwa dostanę za przyjaciół.

14 Ja się wybawię, bo znalazłem Siebie; osłonię się tarczą i uznam Me Imię.

15 Będzie Mnie ciągle wzywać moja Dusza, a Ja Jej wysłucham i z nią powędruję, przez wszelkie życia ostępy podążę, wyzwolę się pieśnią i sławą obdarzę.

16 Nasycę się długim dobrobytem życia, aż ukaże mi ścieżkę dla Duszy zbawienia.

***

Najsilniej się z nią łączymy poprzez pisanie i czytanie głośno, pisanie najlepiej znakami słowiańskimi – alfabet poniżej,

Sława i Chwała wszelkiemu Życiu!