Archiwum

teksty te będą dotyczyć rzeczy z epoki do grudnia 2012 roku, potem zmienia się ich wydźwięk i często aktualność działań czy „rozwoju świadomości”

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH ŚCIEŻEK MOCY ZIEMI

Obecnie mamy taki szczególny czas, kiedy Nasza Ziemia potrzebuje współdziałania z nami a my potrzebujemy Jej opieki do odzyskania naszego oryginalnego, nieograniczonego potencjału energetycznego. Ziemia wysyła nam nieustannie sygnały o potrzebie niedalekich przemian. Jednocześnie podaje informacje poprzez swoich pomocników, jak te zmiany przeprowadzić w maksymalnej harmonii dla wszystkich Istot. Wyłapujemy te informacje intuicyjnie poprzez kontakt z naturą, choć z powodu rozrastania się cywilizacji kontakt ten jest coraz bardziej ograniczony.

 Ziemia jest zmęczona naszym użytkowaniem i jej energia nie jest dla nas nie w pełni dostępna. Naturalne kiedyś codzienne „ładowanie akumulatorów” poprzez wyjście z domu do ogrodu czy do lasu za płotem przybrało formę zaledwie krótkich wypadów z betonowych miast. Niektórzy z nas pielęgnują pęd do zwiedzania świata i jego pięknych zakamarków, gdzie mają nadzieję przeżyć „coś niezwykłego” i zregenerować nadwątlone siły. Urokliwe miejsca mają tą cudowną właściwość, że są po prostu miejscami o wysokiej energii – Miejscami Mocy. Wypiętrzenia na płaskowyżach, niezwykłe góry, cudowne kotliny, jeziora, święte gaje, olbrzymie, stare drzewa – opiekunowie okolicy, głazy i monolity o przeróżnych formach, jaskinie z mnogością rozmaitych minerałów, źródła o przejrzystej, szmaragdowej wodzie, potoki i rzeki wpływające do świętych wód mórz i oceanów… Żywioły i energie tych miejsc przenikają się nawzajem i napełniają energią życia istoty rozwijające się dookoła – w tej chwili jednak działają naturalnie tylko na terenach dzikich, poza cywilizacją.

SIEĆ RUBINOWA
Miejsca te na powierzchni Ziemi są zasilane z samego wnętrza – przez wirujące ciekłokrystaliczne jądro – elektrownię planety. Ten generator oddziałuje na całość struktury kuli ziemskiej poprzez system wewnętrznych „meridianów” i tworzy tuż pod skorupą ziemską wewnętrzną sieć krystaliczną – Sieć Rubinową. Rubin to minerał o niezwykle silnej i żywej energii mającej silną łączność z wnętrzem Ziemi. Rubiny pomagają przy zaczynaniu od nowa, odzyskiwaniu długowieczności. Sieć Rubinowa to struktura uzdrawiająca planetę i pomagająca przywrócić właściwy dla Ziemi wzorzec Raju – który jest dla wszystkich jej mieszkańców dziedzicznym prawem.

Możemy tą Rubinową Sieć porównać do układu zasilania wspominanych w przekazach ukrytych pod ziemią kryształów pozostawionych nam przez dawne cywilizacje (wspominają o tym liczne przekazy). Ma ona również łączność z wiedzą kryształowych czaszek, pochodzącą od wyższych istot duchowych, (czy ostatecznie rzecz ujmując – od Istoty Najwyższej – Boga). Uruchamia ona pradawne całkowite zespoleni Ziemi z człowiekiem i pozwala na swobodny przepływ energii między Ziemią i Kosmosem. Mamy głęboką świadomość, że nawet obecnie, przy tak gęstym zaludnieniu planety, każdemu powinno wystarczyć zasobów, żeby żyć w doskonałym zdrowiu i pełni szczęścia. Zasobów tych jest nadmiar i możemy je w dodatku mnożyć…

SIEĆ CHRYSTUSOWA

Wewnętrzna krystaliczna sieć tętni sygnałem nieustannego podnoszenia wibracji i witalności. Łączy nas jednocześnie z poziomem bezwarunkowej miłości i mistrzowskiej świadomości Ducha. Wibracja ta manifestuje się w kolejnej energetycznej sieci krystalicznej rozpiętej dookoła Ziemi: w różowo- błękitno-złotej Sieci Chrystusowej.

W ten sposób mamy utworzoną przestrzenną strukturę energetyczną opartą na emanacji krystalicznej – czyli przepływie informacji i energii. Struktura ta jest zbliżona do budowy naszego atomu, co pewnie nie zdziwi nikogo – wszechświat ma budowę fraktalną, czyli najmniejsze cząstki powtarzają się w nieskończoność w coraz większych formach – mikrocząsteczki, atomy, elementy natury, Ziemia, galaktyka, wszechświat… Najbardziej rozbudzone i wyczuwalne w tej chwili są trzy współśrodkowe, połączone strefy kuliste:

Jądro ciekłokrystaliczne emanuje potężną energią promieniście do rozpiętej tuż pod powierzchnią ziemi Sieci Rubinowej. Stąd energia „wypływa” poprzez miejsca mocy (naturalne wypiętrzenia i ukształtowanie terenu) i łączy się z siecią krystaliczną strukturą okołoziemską – Siecią Chrystusową. Sieć Chrystusowa otwiera się na kosmos i stanowi bezpośrednie połączenie z całą wiedzą i mądrością wszechświata.

Każda z tych sieci pulsuje wibracją wyższego poziomu Ducha. Całą pustkę pomiędzy istniejącymi strukturami wypełnia wibracja energetyczna żywej świadomości wszechświata, Boga… Widzimy ją lub wyczuwamy jako mocno emanującą kryształową mgłę o rozmaitym zagęszczeniu.

W naszym mini układzie ziemskim – miejsca mocy zasilają powierzchnię Ziemi i oddziałują na życie wszystkich istot – na świat roślin, duchów natury, zwierząt i ludzi. Światy te przenikają się nawzajem i rozwijają się w harmonii i miłości. Tak wygląda to w Złotym Wieku. To jest Raj wspominany w Biblii, to jest błogostan, płynięcie i piękno, za którym tęsknimy.

RAJ UTRACONY…?

Jak wygląda to obecnie? Wszelkie tereny zajęte przez cywilizację, hierarchię oraz systemy władzy świeckiej czy religijnej tworzą energetyczną dysharmonię energii w świadomości Ziemi i Jej mieszkańców. Miejsca Mocy są albo częściowo albo całkowicie nieczynne. Tylko te występujące w „dzikiej przyrodzie”, czyli miejsca nie zepsute ręką człowieka są naturalnie aktywne. Są one czynne choć niestety mniej aktywne, gdyż pierwotnie działały w sieci świadomości, a część z oczek tej siatki jest zakryta obecnie działającą przestrzenią technologiczną. To konsekwencja niewłaściwego kierunku rozwoju cywilizacji ostatnich tysiącleci.

Dodajmy do tego świadomość przeciętnego człowieka. Żyjemy w systemie, w którym niemal każdy ma nad każdym jakąś władzę. „Używamy” tej władzy i kierujemy ludźmi podległymi tak, aby zgadzało się to z jakimś wymyślonym systemem działania, często wbrew czyjejś woli i spoza poziomu serca. Można to łatwo sprawdzić – pomyśl – czy robisz to, czego potrzebuje Twoje Serce? To do czego zostałeś tu powołany? Czy jakbyś miał umrzeć za kilka dni robiłbyś dokładnie to samo co w tej chwili? Z kim chciałbyś być? Czy przebywasz z ludźmi, którzy są dla Ciebie najważniejsi? Czy zrobiłeś najważniejsze rzeczy tu na Ziemi? Często nie wiemy nawet jak na to odpowiedzieć… Czy żyjesz w swoim czy w cudzym świecie?

Cała ludzka zbiorowość tworzy swoją świadomością dodatkową gęstą strukturę energetyczną, bezpośrednio ponad Ziemią. Są to myślokształty, przekonania, lęki, zbiorowe wzorce zachowań, energetyczne kody, które zaburzają nasz odbiór emanacji Sieci Chrystusowej i rubinowego wsparcia ze strony energii Ziemi. Ten nisko wibrujący, usypiający nasze Światło Ducha smog wydaje się twardy jak skorupa, przez którą niełatwo się przebić. Media i systemy społeczne, w których się urodziliśmy mocno tę sferę usypiania świadomości zasilają . W efekcie zapominamy, że mamy prawo do szczęścia, do wolnej i nieskończonej energii, do zdrowego i młodego ciała, do życia w oświeceniu, do nieśmiertelności, do korzystania z czystych zasobów natury, do wolności…

ODTWARZANIE ŚWIĘTYCH STRUKTUR

Jest wiele sposobów na poruszenie energii miejsc mocy i rozpuszczanie tej myślowej skorupy. Wszystkie one dotyczą naszych naturalnych zdolności łączenia się poprzez głębię serca z emanacją mistrzowską i z energią wnętrza Ziemi. Medytujemy, wchodzimy w kontakt z naturą, pracujemy nad oczyszczaniem naszych ciał, emocji, umysłu i wibracji poprzez szereg metod uzdrawiania, masaży, rytuałów, ćwiczeń. Korzystamy z instrumentów wzmacniających energię, współpracujemy z energią ziemi, drzew, minerałów i kryształów.

Jest już spora liczba osób na świecie, które pamiętają pierwotną kryształową strukturę i jej działanie. Przypominają sobie oni sposoby pracy z kryształami i ich szerokie zastosowania w pradawnych wysokorozwiniętych cywilizacjach. Osoby te przywracają kryształom właściwe miejsce w pracy duchowej i energetycznej. W tej chwili są to głównie prace związane z oczyszczaniem środowiska, utylizacją smogu myślokształtów i przywracanie Ziemi jej pierwotnej struktury energetycznej.

Na planie materialnym jest to proces tworzenia sieci kryształowej na powierzchni ziemi – w jej węzłowych punktach energetycznych, ale też na terenach szczególnie wyeksploatowanych. Są to głównie tereny przemysłowe, miasta, miejsca zbiorowych śmierci ludzi czy zwierząt, obiekty związane z władzą czy systemami religijnymi, uaktywniane dawne Miejsca Mocy, własne mieszkania i domy. Jest to również tworzenie nowych wzmacniających struktur w punktach o martwej energetyce.

TERAZ POLSKA!

Na terenie Polski, została stworzona bardzo gęsta i wyrazista energetycznie sieć kryształów wzmacniająca i łącząca bardzo liczne miejsca mocy – Czakram Masywu Ślęży, Czakram Wawelski, Łysica i Łysiec, Góry Stołowe, miejsca pielgrzymek, świątynie i katedry głównych miast Polski, kamienne kręgi, święte drzewa oraz obszary o niezwykłej czystości środowiska.

Właśnie z terenu Polski wyruszało w ciągu ostatnich 2 lat kilka dużych i mnóstwo mniejszych wypraw, łączących te święte miejsca z silnie emanującymi miejscami różnych części Europy. Na wschód i zachód, północ i południe z centrum właśnie na terenie Polski. Umieszczanie kryształów na powierzchni Ziemi ma na celu utworzenie dodatkowej sieci krystalicznej – powierzchniowej – która pobudza, oczyszcza i uruchamia pierwotną energię miejsca, a także tworzy pomost między Siecią Rubinową i Siecią Chrystusową. Wiele obszarów o „trudnej historii” to często prastare Miejsca Mocy. Umieszczenie kryształu z taką intencją powoduje odbudowanie starej „świętej” energetyki tego terenu czy obiektu – czyli połączenie z Siecią Rubinową i jednocześnie Siecią Chrystusową. Mają one bezpośrednie połączenie z miejscami już częściowo aktywnymi, poprzez zbiorową informację zawartą w strukturach krystalicznych w Ziemi. Jest to rodzaj Krystalicznego Internetu.

Kryształy używane do tych prac są specjalnie przygotowywane w medytacjach i intencje z poziomu serca każdego człowieka, który świadomie dołącza swoją Przestrzeń Miłości.

ŚCIEŻKAMI  ŚREDNIOWIECZA

Podczas wyprawy do południowej Francji i do Katalonii odnaleźliśmy ślady czystości, duchowej doskonałości oraz równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Wartości te były praktykowane przez Katarów we wczesnym średniowieczu! Niestety praktyka tak szlachetnych ideałów była poważnym zagrożeniem dla kościelnej hierarchii, toteż ówczesne zgromadzenia Katarów zostały wykorzenione w jakże dobrze historycznie sprawdzony sposób – ogniem i mieczem.

Chociaż zamki i siedliska Katarów zrównano z ziemią, jednak przesłanie czystości i światła przetrwało w wibracji ukrytej w ruinach. To właśnie w ruinach katarskiego zamku Montsegur na stromym i niedostępnym pirenejskim szczycie, doświadczyliśmy niezwykłego fenomenu astronomicznego w letnie przesilenie. Otrzymaliśmy niezwykły ślad Przebłysku Boskiej Świadomości. Pierwsze promienie wstającego słońca przeniknęły przez kryształ umieszczony w specjalnie zaprojektowanej szczelinie w murach zamku. Światło rozbłysło niczym sygnał od Najwyższego Istnienia – Święty Graal niosący przebudzenie i otwarcie serca na bezwarunkową i wszystko ogarniającą miłość. Przedstawione poniżej zdjęcie zarejestrowało ten niezwykły fenomen.

To niezwykłe przesłanie z innego wymiaru zostało zakodowane w krysztale i rozprzestrzenione po całej krystalicznej sieci.

Miejsca te zostały również uwolnione od zalegających energii ciemnych, będących rezultatem dramatycznych wydarzeń. Wszędzie tam, gdzie doświadczono przemocy, krzywdy, rozpaczy, niewinnej i nagłej śmierci pozostają wibracje, które wymagają odprowadzenia. W tym celu stawia się portale służące przechodzeniu dusz i błądzących energii do wyższych wymiarów. Portale takie zakorzenia się w terenie poprzez umiejętnie zainstalowane kryształy. Kod takiego portalu jest zapisany w sieci krystalicznej i jest dostępny w każdym krysztale z nią współpracującym. Można go również zaprosić do dowolnego, wcześniej oczyszczonego kryształu i pozostawić w terenie jako świetlisty sygnał dla błąkających się dusz.

 

EUROPA PÓŁNOCNA

Kolejna wyprawa na północ Europy pozwoliła połączyć energie dziewiczo czystych, przejrzystych jezior Finlandii z poprzednimi ścieżkami i włączyć ten sygnał do pola informacyjnego jako wzór dla jezior Europy środkowej, z pierwotnego jeszcze dla życia środowiska. Niezwykłe jest porozumienie świadome człowieka z przyrodą w takim otoczeniu, rozmowa z drzewem czy skałami wydaje się być zupełnie naturalna.

ITALIA

Chętnie nas przyjęła również ziemia włoska. Wenecja przywitała bardzo świadomą symboliką – lew skrzydlaty z księgą w herbie, odwzorowujący energetycznie i wyczuwalnie świetliste miasto tu na Ziemi. Florencja zadziwiła niezwykłym kontrastem pomiędzy swoją rolą kolebki kultury, a bardzo silną i wielopoziomową energią transformującą. Asyż zaprosił nas do odtworzenia pierwotnej mocy góry z klasztorem św. Franciszka. Pojawił się nowy, niezwykle mocny wydźwięk prostoty i równości, miłości do każdego stworzenia, głównie wielkiego szacunku do zwierząt. Rzym z Watykanem otrzymał niewidzialny impuls dający odwiedzającym turystom i wiernym nowe spojrzenie na wiarę, wolność i prawo do samostanowienia o sobie. Jest to przesłanie duchowości bez pośredników, duchowości wynikającej z połączenia się z bezpieczną, błogą przestrzenią w sobie, duchowości pełnej zrozumienia i tolerancji dla różnorodności ścieżek rozwoju. Kryształowe kody, ukryte, lecz aktywne odmierzają czas do zbliżającego się rozbłysku Globalnej Rewolucji Ducha. Umieszczone w strategicznych miejscach wspomagają wszystkich tych, których umysły i serca są gotowe do Wielkiej Zmiany.

GOTYK

Północna Francja, z jej mnogością największych kościołów średniowiecznych świata, pozwoliła nam zgłębić istotę pojawienia się fenomenu konstrukcji gotyckiej, oraz tego co przez tą lekką i przestrzenną konstrukcję mogło się pojawiać we wnętrzu świątyni. Była to alchemia gry światła i wznoszącej energii, oddziałująca na połączenie człowieka z jego Wyższym Ja i prowadząca do oświecenia. W założeniu miały to być Świątynie Ducha wzmacniając pierwotne właściwości Miejsc Mocy. Delikatny zarys murów w całości niemal był ogarnięty strzelistymi oknami z witrażami wykonanymi z unikalnej alchemicznej mieszanki szkła, metali szlachetnych i kryształów. Wprowadzało to wibrację błogości. Jeszcze dziś znane są przypadki popadania wiernych w stany ekstazy w katedrze w Chartres (pradawny uniwersytet druidów), gdzie zachowały się pierwotne witraże, uratowane przed zawieruchami wojny. Naukowcy w dalszym ciągu nie mogą odtworzyć składu chemicznego używanego wtedy szkła i barwników nawet najnowszymi technologiami. Czy w nowoczesnych technologiach brakuje jakiegoś tajemniczego alchemicznego składnika? Elementu połączenia z Duchem, z innym rodzajem bytu?

Dopełnieniem delikatnych wibracji duchowej transformacji były fale energii przebiegające po elementach detalu architektonicznego jak impulsy elektronów nieustannie biegnące wzdłuż przewodów. Przewodnikami były wiązki smukłych jak struny kolumienek opartych na posadzce i biegnących pomiędzy oknami aż do sklepienia – „nieboskłonu”. Tam łączyły się żebrami w zwornikach i skąd były przestrzeliwane do wież i dalej w przestrzeń. Cały ten proces był zasilany przez naturalną moc miejsca. W ten sposób następowało połączenie wnętrza Ziemi poprzez przestrzeń serca aż do otwarcia na nieskończoność wszechświata. Tak rysował się średniowieczny ideał podnoszenia duchowości – przebywanie w Miejscach Mocy wzmocnionych budowlą.

Pierwowzory katedr oparte były na duchowym wglądzie w strukturę miast świetlistych istniejących poza naszą przestrzenią. W miastach tych tworzone są przejrzyste, kryształowe budowle, pełne światła i przenikających się kolorów. W owym czasie jedynymi wykształconymi architektami byli średniowieczni duchowni. Przeniesienie „Nieba” na Ziemię okazało się jednak dość trudne. Żadna z największych katedr nie ma przestrzeni ukończonej według założenia „jak na górze tak i na dole”…

Poza wprowadzającą w stan uniesienia grą światła, elementem niebywale istotnym było otworzenie przepływu energii między centrum Ziemi a Siecią Chrystusową tak, aby transformacja człowieka była maksymalnie efektywna. Miało to spowodować szybkie budzenie się ludzi i powstawanie społeczeństwa oświeconego. Główną rolę w tym procesie miały przejmować wieże w liczbie 7 lub 9. Projekty się zachowały, ale żadna z katedr nigdy nie osiągnęła pełni swojej energetyki.

Niestety powszechny dostęp do światła i nieograniczonej wiedzy znów okazał się nie na rękę hierarchom. Według oryginalnych, otwierających na Świat Ducha założeń wykonano zaledwie kilka budowli. W kolejnych konstrukcjach wprowadzono modyfikacje zakłócające jedność energetyczną Ziemi z Niebem.

Wiązki smukłych kolumienek oryginalnie biegnących od podstawy aż do sklepienia „odcięto” tuż przed sklepieniem. W pierwszej fazie modyfikacji pełne połączenie zachowano jedynie w nawie dla kapłanów. W tym samym czasie lud stał w miejscu, gdzie przepływ energii był już zakłócony. W dalszym etapie przywileju łączności z Niebem pozbawiono nawet kapłanów. Połączenie wiernych z nieskończoną mądrością wszechświata oznacza przecież przejęcie zwierzchnictwa nad samym sobą, co dla każdej hierarchii jest skrajnie niebezpieczne i po prostu niedopuszczalne.

Wierze, które miały za zadanie strzelać energią w nieskończoność wszechświata zostały w wielu konstrukcjach ścięte tak, jak choćby ta nieszczęśliwa wieża, nad którą w dodatku niepodzielnie przejęły panowanie gargulce.

Poprzez instalacje kryształów wiele z tych unikalnych miejsc zostało obudzone i aktywowane. Pradawna wiedza jest znów dostępna w informacji zbiorowej i umieszczana w każdym krysztale, który wzmacnia prawdziwą duchowość i wolność. Kryształy z takim kodem są umieszczane w coraz większej ilości świątyń.

UKRAINA

Następnym miejscem, które nas przywołało była dzisiejsza Ukraina, głównie część zachodnia, mocno powiązana z dziejami ludzi jeszcze żyjących na terenach obecnej Polski. Kryształy spotkały się tam z wielką różnorodnością energii. Oczyszczane były pola bitew, warowne zamki, wzorce życia prostego i surowego, często okrutnego… Budziły się miejsca kultu wielu odłamów religii, np. wielki kompleks świątynny Ławry w Poczajowie czy zapomniany już monastyr w Kochawinie. Energia całości sieci krystalicznej została głęboko poruszona poprzez bardzo silną ceremonię umieszczenia wielkiego dwustronnego kryształu górskiego w punkcie, który wyznacza środek geometryczny Europy – w górach na Zakarpaciu.

KOPUŁA NAD EUROPĄ

Po tej podróży dostaliśmy informację o tworzeniu się – czy odtworzeniu się – nad Europą krystalicznej kopuły ochronno-energetycznej, pięcioramiennej, sięgającej ramionami miejsc, gdzie aktywowała się już powierzchniowa sieć krystaliczna. Jak się później dowiedzieliśmy z przekazów o cywilizacji atlantydzkiej – podobne techniki były stosowane wówczas jako rzecz naturalna ponad największymi miastami czy wyspami.

ROSJA

Bardzo silna, choć krótka była wizyta w Moskwie i pobliskim Złotym Pierścieniu Mocy. Miasto to, a właściwie głównie wszystkie ośrodki władzy, od tysiąclecia pretenduje do centrum zarządzania światem, pewnie nie tylko ziemskim. Poprzez „społeczny i dobrowolny czyn ludzi pracy” w czasie budowy metra – największego wówczas na świecie, uzyskano tam imponującą infrastrukturę podziemnych przestrzeni i korytarzy (samego metra jest 300 km, lecz metro zajmuje tylko niewielką część tej struktury).

Wbicie się w głąb ziemi pozwoliło na dotarcie do energii połączonych z kryształami podziemnymi. Jak je wykorzystywano…? Lepiej się nie domyślać tylko popatrzeć na to jak na smutną lekcję historii. Całość tego korka energetycznego była wzmocniona tak zwanym Złotym Pierścieniem – szeregiem miejsc mocy dookoła miasta połączonych energetycznie w pierścień, z głównym zasilaniem w ufortyfikowanej Ławrze Siergiejew Posad znanej jako ostatni z głównych czakramów Ziemi.

Jest to Trzynaste Miejsce Mocy Ziemi zwane Miejscem Syntezy lub Niebieskim Księżycem (link). 

Jakkolwiek tajemniczy jest ten opis – rysuje on obraz miejsca o energetyce zamykającej pewien obieg energetyczny w procesach transformacji Ziemi.

Kryształy były przez nas rozkładane zarówno pod ziemią jak i na powierzchni. Po kilku dniach bardzo wytężonej pracy cały ten układ pierścieniowych powiązań został aktywowany do pracy na rzecz wstępowania Ziemi w wyższe wymiary. W efekcie silnego wyładowania przeciwstawnych potencjałów tuż po aktywacji przez Moskwę przetoczyły się dwie potężne i dynamiczne burze. Działo się to podczas uporczywych lipcowych upałów, podczas których przez kilka tygodni nie spadła nawet kropla deszczu.

W Ławrze Siergiejew Posad spotkaliśmy niezwykłego młodego człowieka – wrażliwego poetę Siergieja, który swym zachowaniem sprawiał wrażenie jakby był wcieleniem świętego Siergieja, patrona Moskwy. Odnalazł nas w Ławrze, jakby specjalnie tam na nas czekał. Poświęcił nam cały swój czas oprowadzając nas po świętym dla niego świecie z żarliwym zaangażowaniem godnym życiowej misji.
KRETA

Najbardziej odległe pokłady czasu odsłoniła przed nami Kreta. Wyspa pamiętająca cywilizację sprzed obecnie znanej władzy patriarchalnej – bez murów obronnych i śladów broni… Malowidła przedstawiają tam połączenie ludzi z naturą, prace polowe, pokazy gimnastyczne, odzwierciedlają radość korzystania z ciała i świat dziecięcego zaufania, poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie że każdy ma wszystko co niezbędne do życia. Ślady energetyczne w jaskiniach odsłoniły nam czasy sprzed narodzin ziemskich „Bogów”. Były to czasy, kiedy każdy był jednocześnie mieszkańcem Ziemi i Bogiem z niespotykanym już teraz zasobem umiejętności określanych dziś przez nas jako „magiczne” – telepatią, teleportacją, nieśmiertelnością, świadomym życiem w kilku wymiarach, podróżami w kosmosie, widzeniem czasu przed i po, poruszaniem się między czasami. Kobiety i mężczyźni mieli taki sam udział w magii codziennych ceremonii i stanowili połączoną pełnię o moc wielokrotnie przekraczającej ich formę rozdzieloną. Były to czasy, które właśnie wracają i wszyscy to czujemy. Czujemy te właściwości zakodowane w nas i w otaczającej nas przestrzeni. Informacje te są wzmacniane przez świadome używanie kryształów oraz umieszczanie ich w odpowiednich miejscach.

KRYSZTAŁOWA WSPÓLNOTA ŚWIADOMOŚCI

Takich świeżych przestrzeni włączonych do kryształowej wspólnoty świadomości jest już bardzo wiele i ilość ich wciąż przyrasta. Ludzie podróżują z kryształami wszędzie, gdzie można dotrzeć. Mając do dyspozycji odpowiednio przygotowany kryształ i otwarte, gotowe na zmiany Serce, każdy może wykonać taką aktywację z oczyszczeniem przestrzeni lub energetyki człowieka.

Zasada jest bardzo prosta – jeśli czujemy w jakimś miejscu dysharmonię i ciągnie nas do tego żeby coś z tym zrobić, to można intuicyjnie umieścić jeden lub kilka kryształów w jakimś układzie w tej przestrzeni. Zmiana jest niemal natychmiastowa i przychodzi do nas w postaci informacji w ciele i emocjach – poczucia ulgi i wesołości – co jest oczywistym przejawem podniesienia wibracji w terenie, czyli oczyszczenia i doenergetyzowania. Przy terenach o wysokiej, dziewiczej wibracji, tam gdzie czujemy zachwyt i wielką radość, euforię czy uniesienie – jest ona przekazywana i wzmacniana przez sieć jako nasz naturalny stan.

Osoby zainteresowane taką poprawą energetyki otoczenia – budynku, mieszkania, ulicy, miasta, miejsca mocy czy swojego własnego wnętrza zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach oraz – głównie!!! – do podejmowania działania zgodnie z wyczuciem intuicyjnym.

***

dawne programy warsztatów: może jeszcze się kiedyś przydadzą?:)

proponuję różne możliwości zanurzania się

w pole kryształowe Ziemi i Wszechświata:

*

***

Mój Rytm na Ziemi

Kryształy zaproszone przez nas  wskażą nam

powrót i utrzymywanie własnych Rytmów Życia

Absolutnie Indywidualnego Twojego Rytmu na Ziemi

Niezależnego od Rytmów i Schematów Zachowań Otoczenia

***

program ramowy wspólny dla spotkań 2016 Roku

dla wykładu ok. 2-3 godz.  

i dwóch lub półtora dni zajęciowych (sobota 10-18, niedziela 10 -14 lub 10 -18)

terminarz w „Spotkania harmonogram”

————————————————————————————————————————————————————

W ramach wykładu :

 • Krzem i kryształ jako podstawa życia we Wszechświecie
 • Wpływ wibracji kryształów i minerałów na nasze ciało, emocje, umysł i jakość myśli oraz spokój ducha – sposób dobierania/wybierania minerałów, 
 • Transformacje energii pierwotnej komórek różnymi wibracjami kryształów – medytacje harmonizujące
 • Kryształowe struktury Człowieka – Skrzydła Jedności – łączność  z Wszechświatem, Koło Mądrości i Mocy, Korona przymiotów królewskich, Korona Mądrości Ziemi… Medytacja  Król i Królowa Życia

ooo

Zarys programowy cyklu 3 spotkań:

 1. Narodziny, początek, moc pierwotna – Dziecko,
  Rytm bicia serca – zapomniana Potęga,
  naturalna Odwaga, energia Myśli, kreowanie wewnętrzne
 2. Dojrzałość, Delikatność, Męstwo, Klarowność, 
  naturalna Mądrość, Rytm własny a Rytm świata,
  świadome dobieranie Słów Tworzenia, 
 3. Pełnia , Wspólnota, Mój Rytm w Partnerstwie i Rodzinie,
  Połączenie z Istotami Stworzenia nićmi Życia,
  Ja – korzeniem Ziemi i Kosmosu,
  Ja i moja wędrówka przez cykle kosmiczne – Zegar Galaktyczny

ooo

na każdym spotkaniu medytacje, ćwiczenia z kryształami,

układanie grupowej lub indywidualnej mandali informacyjno- harmonizującej,

pobudzanie gruczołów wewnętrznych – portali linii życia – do naturalnego działania

——————————————————————————————————————————————

proponowane tematy warsztatów na zamówienie:

Kryształ i Dźwięk

*

Zapraszamy na intensywne zanurzenie w świecie wibracji i harmonii

poprzez połączenie emanacji kryształów z dźwiękiem mis i gongów

*

Ciało fizyczne i nasze ciała energetyczne
pod wpływem tak silnej kumulacji fal harmonicznych rozluźniają się
i chłoną z pola energię do łatwych i lekkich – wielkich zmian życiowych
J

Potężne wzmocnienia ciała, emocji, myśli i połączeń duchowych.

*

Czas sobotni  godz. 10.00 – 18.00 oraz niedziela 10.00 – 18.00
ćwiczenia oddechowe z kryształami i  towarzyszeniem dźwięku, medytacje;
ćwiczenia i procesy z kryształami będą dotyczyły bycia w energiach subtelnych na Ziemi
i korzystania ze swoich struktur świadomie, odważnie i z radością!

*

Każdy dzień zakończymy koncertem
poprowadzi je we Wrocławiu Agata Białoszewska
na misach tybetańskich, dzwonkach koshi
i tingshy, 3 misach księżycowych, sansuli, tankdrum, bębnie oceanicznym
oraz gongach – Fen, Królewskim Tam-Tamie, Szamańskich i  planetarnym Wenus.

 

*

_________________________________________________________________

*

Odkrywanie Darów  Mocy!:)

medytacje Kryształów Ciała i  odzyskiwania mocy Grasicy!!!

Serce i Grasica jako Najwyższa Moc Człowieka

– przejaw Potęgi Boskiej,

Kryształowe Struktury Mocy Człowieka

Serce i Grasica jako Centrum Wszechświata

Skrzydła Jedności – łączność  z Wszechświatem,

Korona przymiotów królewskich Człowieka

Korona Rytmów Ziemi…

 

Spotkanie daje okazję do poznania sposobów na uzyskania stanu szczęścia i harmonii w życiu obecnym, już teraz. Z pełną mocą Serca i odwagą Grasicy!

Kryształy zaproszone do współpracy tworzą specjalne pola harmoniczne. Wyzwalają one na stałe w ciałach człowieka pierwotne informacje i zmiany, przywracając budowę harmoniczną komórek – witalność i zdrowie, harmonię myślenia i działania – spokój i pewność, stany błogości serca i wielką chęć do życia!!!:) Poczucie szczęścia!

Kryształy działają na nas razem z krystaliczną budową całej Natury – żywiołów, roślin i zwierząt, drzew!!! Cały czas emanują do nas wibracją życia – uczymy się ją czuć i wchłaniać wszystkimi strukturami!

W sobotę i niedzielę  spotkamy się z kilkoma tematami i praktykami:

  • Indywidualne procesy dla każdego uczestnika – polegają na przeczytaniu informacji z pola kryształowego wybranej osoby; informacje odczytane z pola prowadzą do podjęcia przez daną osobę decyzji o zmianie o bardzo silnej energii, decyzja prowadzi do natychmiastowych, materialnych zmian w polu, co widoczne jest w strukturach i płynących informacjach oraz mandali kryształowej;  informacje spływają do „cząstek pola” – uczestników spotkania i wybranej osoby…
  • Czytanie  i zmiany  są wspierane  mandalą kryształową – ułożeniem kryształów i minerałów dookoła osoby w intuicyjny sposób –  jest to znak energetyczny na daną chwilę – wsparcie i pieczęć całej Natury i Ziemi
  • Procesy energetyczne w indywidualnych mandalach są również zmianami dla wszystkich obecnych osób
  • Budowa krystaliczna naszego centrum energii – Serca i jego ochrony – fizycznej, mentalnej, duchowej – Grasicy – Medytacja  Kryształowa przywracanie naturalnych zdolności samozdrowienia
  • Związki i ich dobre zakończenia  – Medytacja Złota zakończenia umów i warunków, odzyskiwanie swoich cząstek białej i czarnej strony Serca z czasoprzestrzeni do Tu i Teraz – odzyskiwanie Mocy i pierwotnej czystości DNA, ciała fizycznego, serca oraz ciał subtelnych
  • Wymiana energii pomiędzy Istotą Kryształu a strukturami krystalicznymi człowieka – kryształowy oddech – obserwacja struktury kryształowej czakr, serca i grasicy i połączeń z Wszechświatem
  • Medytacja Szmaragdu – 5 Żywiołów – Znaczenie wibracji subtelnych w budowaniu Ciała Kryształowego Serca –  ze słuchaniem tętna Serc – człowieka, zwierzęcia, rośliny i ciała niebieskiego

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooo

—————————————————————————————————————————————-

Narodziny w Żywiołach
i Budzenie Kryształów Serca

*

 Od początku wiosny 2013 roku – Roku Miłości – obserwujemy aktywny proces siania Nowych Ziaren – ziaren do życia w prowadzeniu Serca oraz liczne, mocne zmiany w otaczającej materii.

Pojawił się też samoistnie przepiękny proces, w którym patrzymy i przeżywamy ponownie swoje Narodziny i czerpiemy świadomie potrzebne nam – w tym momencie życia – informacje z pola kryształowego. Uczestniczą w nim Żywioły, które tworzą naszą strukturę materialną – ciało fizyczne i ciała eteryczne oraz wcześniej przygotowują niestrudzenie konkretne miejsce narodzin – energia naszej Duszy wchodzi w tak misternie utkaną strukturę krystaliczną. Towarzyszy temu magiczne połączenie energii Żeńskiej i Męskiej – Poczęcie oraz pojawienie się w 22 dni później bijącego już Serca. Obecne są także planety wspierające nas z przestrzeni Kosmosu.

Ten piękny taniec Istot i energii dookoła Potężnego – „malutkiego” Człowieka możemy obserwować w cyklu 3 najważniejszych momentów naszego Zejścia na Ziemię – 9 miesięcy przed Poczęciem,  9 miesięcy do Narodzin i 9 miesięcy do pierwszego stanięcia na małych jeszcze nóżkach i samodzielnego „wyruszenia w świat” o własnych siłach!

Uczestniczymy w tym tańcu jako żywioły i energie, i patrzymy jak ważną rolę odgrywają one przy naszym pojawieniu się w świecie Materii i jak wspierają nas do tej pory.

Zapraszam do wspólnego przeżycia tego odkrywczego i wzruszającego wydarzenia, i czerpania z pozyskanych informacji odwagi i radości oraz ciepła, spokoju i błogiego bezpieczeństwa do dalszego życia w szczęściu. W szczęściu na Ziemi:)

 

***

*****************************************************************

***

Kryształy Człowieka a Struktury Przejścia

termin na zamówienie dla zainteresowanych

 

miejsce – Sucha Mała , koło Trzebnicy, dolnośląskie
lub w dowolnym mieście na zaproszenie – grupa 7-9 osób

 

Zapraszam serdecznie wszystkich związanych sercem czy myślą z tematem

przejścia człowieka na „druga stronę” przy narodzinach czy przy śmierci.

Spotkanie to jest prowadzone zupełnie na nowo, z nowymi zdobyczami wiedzy, która odwiedziła mnie w ciągu tych 11 lat – od czasu Przejścia mojego synka. Był to ważny moment w moim życiu – namacalnie poczułam co jest dla mnie ważne i jak chcę dalej żyć.  Uczestniczyłam i współprowadziłam kilka warsztatów o tej tematyce. Powracam do tego ważnego tematu po zdobyciu wiedzy, która pozwala mi mówić, czuć i doświadczać stanów przejścia na bazie zmian w kryształach człowieka, w polu kryształowym człowieka i  w jego połączeniach z Gwiazdami.

Przede wszystkim zobaczymy czym są nasze lęki i nasze priorytety.

Co jest dla nas w życiu najważniejsze? – taka wiedza daje proste i odważne spojrzenie na rzeczywistość i nasze dalsze życiowe plany.

Co ważnego chcemy robić żyjąc i z kim, w jakim otoczeniu chcemy przebywać do końca swojego pobytu w ciele Człowieka?

Jak ważne jest ciało człowieka i jego kryształowe struktury i po co są nam dane?

Po co jesteśmy ludźmi z ciałami tak delikatnymi i przemijającymi?

Jak wygląda nasza droga przy narodzinach, a jak przy opuszczaniu ciała?

Co ważnego mamy zrobić w życiu od czasu narodzin do odejścia?

Jak dziecko postrzega swoje życie, plany, możliwości, poczucie szczęścia, moc i piękno?
Gdzie w nas jest to dziecko i energia narodzin?

Zapraszam na medytacje i mandale kryształowe z towarzyszeniem żywiołów, zwierząt i roślin, minerałów i naszych serc – odkrywanie zapisu swojej duszy przy wstąpieniu na Ziemię i przy jej opuszczaniu.

Przypomnienie sobie własnej struktury i budowy jako Człowiek –  cząstka Boga
daje nam okazję do ominięcia struktur wymyślonych przez eony lat ziemskich,
do wyjścia z zaproponowanych programów działania i egzystowania energetycznego

Mamy okazję odtworzyć własną strukturę Gwiezdno-Ziemską
i stopniowo wprowadzać ja w materię życia i ciała,
mamy okazje do korzystania ze swojej energii i wykorzystania jej mocy w tym życiu,
na ile nam wystarczy odwagi i desperacji:)
powodzenia!:)

Będą nam towarzyszyć minerały i kryształy, które swoją harmoniczną wibracją odkryją informacje i poczucie siebie dla wielkiego sensu życia jako Ludzie.

Zapewniamy pyszną, gęstą zupę, kawę, herbatę, napary z ziół,
a przede wszystkim strawę dla ducha!:)
Jest możliwy nocleg dla 2-3 osób za symboliczną cenę.

dodatkowe dane pod tel. 509089083

***

*

——————————————————————————————————————————————————–

 

*************8

Podróże

 Maroko przez kryształ

Prowadzenie po energetycznych szlakach i skarbach ukrytych w pięknych miejscach i naturze Maroka, archeologia mentalna przestrzeni – Katarzyna Bratumiła Barczyńska

Prowadzenie w świecie materii, ciekawych zakątków, opieka i pokazanie świata ludzi Afryki, ich spokojnego, dobrego życia – Anna Stelmaszewska

Kasia Barczyńska – mam na koncie wiele wypraw kryształowych w odległe zakątki Europy i Azji, zarówno do centrów cywilizacji zachodniej jaki i wschodniej, do krain dzikich i zapomnianych, uwielbianych turystycznie i nieznanych zakamarków. Wyprawy  takie są skarbem dla osób poszukujących klimatu i historii miejsc, zakątków pokazujących jak zwierciadła czym jesteśmy,  jak się czujemy z ludźmi, czego potrzebujemy, co zmienimy, jak chcemy żyć, co obudzimy w sobie…   Podróże kryształowe. Co to jest?

podróże z uwagą na szczególność miejsc, które odwiedzamy, na ich historię i ich przesłanie dla nas – czasem dla każdego inne, czasem podobne. Spojrzenie na elementy natury w sposób symboliczny, nieprzypadkowy – wskazujący kierunek czy myśl – czy to drzewo, czy skała, czy łąka, czy pies przy drodze, czy plaża nad morzem – wszędzie przestrzeń i natura do nas mówi. Nieustannie.

Mamy ten czas podarowany, żeby zgłębić mowę żywiołów, mowę Istot żywych, mowę ciszy i pustki przyrody, prosto do naszego serca. Zanurzamy się bardzo głęboko w siebie, w spokoju czy zgiełku, słońcu czy ciemności, samotnie czy w kompanii,  w cały swój wewnętrzny wszechświat i w światy otoczenia.

Wszystkie światy zlewają się ze sobą i tworzą nową mozaikę, uplecioną tkaninę, nowe znaczenie naszej Istoty.

* Podróże z uważnością dają możliwości powiększenia świadomego przebywania w miejscach, które w szczególny sposób na nas oddziałują. Zostajemy do nich zaproszeni w specjalnym celu. Wzbudzają one głębokie odczucie bliskości i sprawiają, że czujemy się tam „jak w domu” – jakbyśmy tam mieszkali kiedyś, dawno albo od zawsze. W zachwycie i przyjemności pobytu w tych miejscach odczuwamy stapianie się z nimi w harmonii, co niezwykle porusza naszą przestrzeń serca. Porusza wszechświat.

Dzięki obecności większej grupy, naszej wzajemnej serdeczności i współpracy w wędrówce, mamy możliwość odczytania z urokliwego miejsca większej ilości informacji i większego przepływu energii. Razem możemy wytworzyć u nas zmianę, relaks, i harmonię wewnętrzną na wielu poziomach więcej.

W szczególnie poruszającym nas zakątku możemy pozostawić drobny kryształ czy uśmiech serca – jako swoje połączenie z jego historią i energią, która idzie z nami dalej przez życie.

Jest możliwość utworzenia przez całą grupę struktury kryształowej napotkanych miejsc, które nas urzekają – miejskich ogrodów, rzeki, łąki, klombu kwiatów czy terenu nadmorskiego, czy miejsca w ogóle nieatrakcyjnego, ale poruszającego nasze wewnętrzne odczucia. Struktura ułożona z kamieni daje potężne pole informacyjne pochodzące od roślin, zwierząt i minerałów. Taki dostęp do pola danego miejsca może wzmocnić nasze połączenia z siecią życia i tym samym poprawić przepływ energii przez nasze ciało i działania.

Daje to wyjątkową okazję do podjęcia decyzji o samozdrowieniu i obfitości w naszym życiu, do podjęcia odkładanych wyzwań i marzeń.

Spokojnymi wieczorami mamy okazję ułożyć ( dla każdego indywidualnie lub grupkami) własną mini sieć z minerałów – znak, pieczęć natury, zwaną mandalą kryształową. Ze wsparciem osób z grupy w najbardziej poruszającym miejscu – (co zwiększa zakres informacji i przepływu energii) możemy dotknąć przesłania dla siebie na obecne zdarzenia. Ania Stelmaszewska – autorka zdjęć

Nasza podróż, pod opieką Ani Stelmaszewskiej – miłośniczki i niemalże tubylca tamtych stron – będzie bardzo blisko codziennego życia mieszkańców, prawie będziemy się z nimi zlewać w jedno. Jest to wyprawa do samego serca tej ziemi poprzez bycie blisko ludzi i ich miejsc, ich gościnności i wielkich, prostych serc.

Śpimy w niewielkich, ale czystych, sprawdzonych hostelach. Częstym standardem w Maroko jest toaleta zwana „dziurką”, więc proszę o suchą zaprawę w domu – ćwiczenia jak przed wyprawą narciarską.

*
Posiłki tradycyjne dla regionu jemy w rodzinach marokańskich – małe kuchnie prywatne – powrócimy też do jedzenia rękami, co daje niezwykłe wrażenia smakowe i poczucie głębokiej wspólnoty biesiadników. Świeże, naturalne warzywa są zamawiane kilka godzin przed sporządzeniem posiłku i podane na gorąco.

Mamy do dyspozycji śniadania i obiadokolacje z deserem i napitkami. Wszelkie dodatkowe potrzeby regulujemy/opłacamy sami – dodatkowe kawy i herbaty, podwieczorki czy późne kolacje, czy inne potrzeby kulinarne

Proszę podać uczulenia na pokarm i ukąszenia do Ani – ważne przy dobieraniu posiłków i bhp ogólnie !!!

*

Trzeba też zwrócić baczną uwagę na swój ubiór – będziemy gościć w domach prywatnych ludzi innej kultury, gdzie naturalnym sposobem ubierania się jest zasłonięte ciało, również ze względu na klimat – w gorącym klimacie zasłania się ciało i izoluje od otoczenia.

Prosimy o zabranie na te kilka dni ubrań zakrywających ramiona i nogi do kolan, bez wystającej bielizny, dekoltów – dla pań jest to najlepiej koszulka – nieprzejrzysta! Bez widoku ciała i bielizny pod spodem! – z krótkim rękawem pod szyję i spodnie lub spódnica za kolana, dla panów podobna  koszulka i spodnie krótkie do kolan. Mogłoby to inaczej być trudne do zniesienia dla naszych gospodarzy, zarówno w czasie posiłku jak i wszelkich kontaktów. Na wieczór dobrze mieć jakąś ciepłą bluzę czy kurtkę puchową cienką – łatwą do zmieszczenia w bagażu – wczesne poranki i wieczory w klimatach pustynnych są chłodne, dzień – gorący.

Unikamy zabierania drogiej biżuterii czy zegarków. Skarby zostawiamy w domu. 

Dobrze mieć ze sobą chustę na włosy – kobiety – do wejść w miejsca święte dla mieszkańców czy na wiatry wieczorne. W większych miastach są wypożyczalnie długich strojów, ale my będziemy odwiedzać małe perełki kultury marokańskiej zaciszne i mało odwiedzane, z przepięknym klimatem zachowanym, zatrzymanym w czasie.

Niewskazane utrzymywanie kontaktu wzrokowego – może być zrozumiane jako zachęta czy propozycja i mieć ciąg dalszy…  🙂  nie podajemy ręki na powitanie 

Nasze miejsca do spania i pokoje są bezpieczne, surowe ale zadbane, wszędzie gdzie śpimy jest wifi i kontakty identyczne jak w Polsce

Ania współpracuje z naszą obsługą od 15 lat i przyjaźni się z większością osób, jest z nimi we wzajemnym szacunku co też polecam jako doskonałe zawieranie znajomości 🙂 

 nie zdarzyła się żadna kradzież ani niestosowna propozycja przez te wszystkie lata

przy sobie można mieć drobną gotówkę ok 50-100 euro na dodatkowe kawy, herbaty, lody i jakiś drobny upominek dla siebie lub najbliższych
będą dostępne kosmetyki naturalne, zioła, przyprawy, chusty, torebki, ciuszki, buty plecione i dobrej jakości podróbki sportowe i oczywiście biżuteria i minerały wszelkiego rodzaju
oraz większe gabaryty – piękne kute lampy, kapy, dywaniki, dywany – wszystko w pięknych kolorach i wzorach – na te zakupy w formie drobnej dobrze mieć coś ponad 50 euro
trzeba mieć kartę płatniczą – przydaje się na zakupy i nadanie bagażu jakby ktoś zaszalał czy jakikolwiek inny wydatek – najlepiej z pokryciem na koncie
zwykle bankomaty tam działają, ale różnie to bywa – nawet u nas    może lepiej mieć trochę więcej gotówki i przywieźć do domu
dla mało asertywnych zakupowo osób – przy takim niesamowitym wyborze pięknych rzeczy – można zrobić limit na koncie i wziąć określona z góry na trzeźwo ilość pieniędzy    taki niby żart ale się nad tym zastanawiam…   będą minerały…

zabrać ciepłą bluzę lub puchówkę – oby zajmowała mało miejsca    – chustę na głowę na wybrzeże – wieczorem wieje i jest chłodno – klimaty pustynne
w górach obowiązkowy – mały, cienki śpiworek

obydwie te rzeczy przydają się w podróży jako podręczna poduszka i przykrycie – szczególnie w Polsce w dniach lotów
—————————–

trzeba mieć ze sobą wizytówkę hotelu, w którym śpimy na wypadek zgubienia się, ale ZAWSZE informujemy Anię o zamiarze oddalenia się od grupy, możemy być w różnych humorach i stanach zmęczenia i tego pilnujemy jako priorytetu

Języki komunikacyjne – pierwszy francuski, też angielski w miejscach turystycznych

będziemy mieć czas na wspólne zwiedzanie pięknych miejsc i zabytków, samodzielne krótkie wyprawy i spotkania warsztatowe związane z harmonią żywiołów w nas – tego co nas buduje i żywi
codziennie będziemy szukać czasu i miejsca na mandalę z tamtejszych kamieni i minerałów dostępnych dla obserwowania jednego z 5 żywiołów w nas, dla kilku osób jednocześnie, które to poczują najwyraźniej w sobie, medytację oddechową i łączenie się z naturą marokańskiej ziemi
– zobaczymy na swoim organizmie i samopoczuciu jak wpływa na nas tamtejsze czyste powietrze, woda, ogień, ziemia i eter
a najważniejsze, że będziemy mogli poczuć swoje bijące serca nawzajem, żartować i wspierać się nawzajem i połączymy się z sercami i materią całkiem innej energetycznie części ziemi – patrząc jak jest blisko nas, mimo oceny umysłu  🙂

—————————————–

Opłaty

Opłata podstawowa 2 300 zł, płatna 1300 zł do końca kwietnia, a 1000 zł do 16 maja, trzeba mieć ze sobą 100-150 euro na wejścia i swoje potrzeby 🙂

paszport obowiązkowy!

W tym wliczone jest:

 • 7 noclegów w Maroko
 • śniadania i obiadokolacje klimatyczne marokańskie
 • przejazdy między miastami, przejazdy: z i na lotnisko
 • przelot z bagażem podręcznym w dwie strony
 • opłata za całość bezcennej i fachowej opieki Ani i za warsztat kryształowy Kasi

Samodzielnie płacimy za (około 100 – 150 euro) :

 • wstępy do ogrodów i muzeów – ok 50 – 70 euro
 • dodatkowe przekąski i napoje
 • dodatkowy bagaż większy niż podręczny
 • ubezpieczenie podróżne – każdy woli sobie wybrać swoje opcje, wiele osób nie bierze wcale

po zakupieniu biletów kwota biletu jest bezzwrotna w większej części, da się zamienić osobę na bilecie z dodatkową opłatą ok. 500 zł, tak też jest z każdą inną zmianą w danych na bilecie – uwaga na skrupulatne sprawdzenie i podawanie danych i wszystkich numerów

Grupa może zawierać ok. 10 osób.

 

 ————————————————

5- 12 marca 2017 Maroko
– wybrzeże oceanu i błękitnego miasta Essauera oraz piękno ogrodów i wzorzystej, kolorowej architektury, przeplecione tyglem żywiołów w Marrakeszu

 super wiadomość!!!   

łączymy tym razem energię polskiej  ale bardziej słowiańskiej ziemi z afrykańską, 
zobaczymy jakie są podobieństwa biorąc pod uwagę emanację Berberów, których można tu wszędzie spotkać i ich niezachwiany niczym sposób życia, bardzo pierwotny w podejściu

 

***

Wstępny program

11 czerwca rano wylot – ok. 11.00 jesteśmy na miejscu i do 12.00 kwaterujemy się w hotelu, od razu idziemy do ogrodów Menara i tam pierwszy dzień warsztatu – bierzemy na warsztat nasze pola kryształowe i czytamy co w podróży chcą nam pokazać, opowieści o naszej budowie i działaniu pola

12 czerwca – Ogrody Majorelle i wszystkie te atrakcje, które tam są – plus medytacja i działania z kryształami

13 czerwca – planujemy sami – może to być dzień wolny, spacer po targu i zakupy, spotykamy się na posiłkach

14 czerwca – wyjazd autobusem publicznym do Essauery i dzień na wybrzeżu – fort, chodzenie po plaży, medytacja

15 czerwca – uliczki Essauery, plaża, medytacja i kryształowe zajęcia

16 czerwca – może być dzień wolny lub w połowie warsztatowy – jak grupa zadecyduje

17 czerwca – wracamy do Marrakeszu i mamy resztę dnia wolne – grupa wymyśla, pakowanie, wieczorem kolacja pożegnalna, robimy sobie ucztę, dzielimy się przeżyciami, kończymy warsztat, tylko w ten dzień jest możliwy poczęstunek winem czy piwem, tylko w zaciszu hotelu i przy spokojnej atmosferze

18 czerwca – ok. 10.00 wylot i jesteśmy w Krakowie zadowoleni ok 16.00 – tu kończymy naszą wspólną wędrówkę i jedziemy do swoich przestrzeni, zabierając ze sobą wszystkie piękne rzeczy z podróży, te materialne i te w sercach… 🙂

zapraszamy! 🙂

Ania przygotowała dla nas szereg atrakcji i kilka niespodzianek. Jest możliwe malowanie henną, posiłek rybny w porcie, bębny i muzyka na plaży, przejażdżka wielbłądem i pewnie coś jeszcze… ?  Z ciekawością zobaczymy.  

***

przy rezygnacji z wycieczki w ostatniej chwili odzyskujemy tylko część opłaty za bilet (procedura trwa 3-4 tyg i o wyniku dowiadujemy się na końcu) i zostaje potrącone 30% organizacyjnego z całej kwoty opłat za wycieczkę

do ustalenia – telefonicznie   Kasia – 509 089 083, Ania fb – Alchemia w Królestwie – strona biura ani, mail – matyldas37@gmail.com

konto do wpłaty po kontakcie osobistym

– opłata za bilety w obie strony, z bagażem podręcznym do 10 kg (w niektórych liniach i w czasie sezonu ten bagaż jest zmniejszony do 42 X 32 X 25 cm), lepiej się zmieścić w tej wadze i jednym plecaku, ze względu na wędrowno-przejazdowy charakter wycieczki.

W razie obfitych zakupów można wykupić samodzielnie (z pomocą naszą) dodatkowy bagaż w powrotną stronę na lotnisku

bagaż rejestrowany 23 lub 32 kg w jedną stronę – np z zakupami powrotnymi – to dopłata ok. 50-60 euro

na lotnisku dopłaty do bagażu są ciut droższe – wtedy lepiej zdecydować się wcześniej i zamówić to internetowo

***

Ubezpieczenie – dobrowolne, nieobowiązkowe

każdy uczestnik wycieczki ubezpiecza się indywidualnie na czas wyjazdu:

proponuję: https://kalkulator.polisaturystyczna.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/?calculationId=UWEVUC#/s/first

***

  —————————————–

Ważne: 

trzeba mieć ważny paszport – co najmniej 2 miesiące

zasoby finansowe mamy rozłożone na co najmniej 2 części przy sobie

– trzeba mieć zawsze osobno drobne pieniądze marokańskie na podstawowe zakupy – kawa, herbata, ciastko, chusteczki, woda, soki – w jakiejś torebce na szyi czy małym portfeliku oraz resztę zasobów w innej części bagażu, czasem mamy całość rzeczy ze sobą, czasem w hotelu zostawiamy część

W miejscach publicznych, w tym również na ulicach nie pali się i nie pije alkoholu, można ucztować w zaciszu hotelu

plaże są piaszczyste, bez kamieni i jeżowców – można chodzić boso

trzeba mieć ze sobą zawsze pod ręką małą paczkę chusteczek, małą butelkę wody i coś na ostre słońce – szal – czapka 

wodę pijemy tylko z butelek świeżo odkręconych, zarówno do picia jak i mycia zębów

napoje kupujemy w sprawdzonych miejscach 

kosmetyki do mycia, dezodorant, pielęgnacji i kremy do opalania można kupić na miejscu – naturalne, dobrej jakości – nie bierzemy ze sobą zapasów, w kosmetyczce – małe mydełko, szamponik i szczoteczka – niezbędna podstawa, pasta do zębów mała – do 100 ml!

Kosmetyki to powód, dla którego wiele osób decyduje się wykupić bagaż rejestrowany. Zanim to jednak zrobisz, zastanów się, czy nie uda Ci się „wyżyć“ na ilości dopuszczalnej w limitach bagażu podręcznego. Zasady:

 • zapakuj kosmetyki w przezroczystą torebkę (np. foliową) o rozmiarach max 20cm x 20cm)
 • przelej kosmetyki do małych przezroczystych pojemników, max 100ml każdy. Możesz mieć nawet 10 takich fiolek – w sumie 1 litr kosmetyków na osobę
 • jeśli latasz po Europie, nie zabieraj rzeczy innych niż niezbędne! Jeśli będą Ci naprawdę potrzebne – dokupisz je. Porównaj cenę np. dodatkowego szamponu vs koszt bagażu rejestrowanego…

http://www.mademoisellemagdalene.pl/2016/06/kosmetyczka-w-bagazu-podrecznym-jak-sie.html

Lecąc z WIZZ, każdy pasażer może wziąć ze sobą:

 • jeden mały bagaż podręczny, nie większy niż 42 x 32 x 25 cm;
 • do 6 sztuk bagażu rejestrowanego — ciężar każdej sztuki bagażu nie może przekroczyć 32 kg;
 • przedmioty kupione w sklepach wolnocłowych po przejściu kontroli bezpieczeństwa.

Duży bagaż podręczny i bagaż rejestrowany podlegają opłatom za bagaż. Użyj kalkulatora opłat za bagaż, by dowiedzieć się, ile zapłacisz.

w tej chwili dopłata do dużego bagażu podręcznego 56 × 45 × 25 CM to 88 zł, na lotnisku 154 zł, więc warto podejmować decyzje wcześniej 🙂

Płyny można przewozić na pokładzie tylko w pojemniku o maksymalnej pojemności 100 ml, zapakowane w przezroczystą torbę o pojemności 1 litra i wymiarach 20 x 20 cm, którą można uszczelniać wielokrotnie. Bagaż zostanie sprawdzony na lotnisku.

 

Dodatkowe przedmioty na pokładzie

Na pokład możesz wnieść bezpłatnie te przedmioty:

 • płaszcz lub koc;,
 • telefon komórkowy;
 • coś do czytania na czas lotu;
 • dla dzieci do lat 2: jedzenie na czas lotu oraz składany wózek dziecięcy bądź małą kołyskę;
 • parę kul dla pasażerów z niepełnosprawnością ruchową;

https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/informacje-o-podrozy/bagaz#before-october

—————————————

 

 

      

*

*

 

 

Proponowany program – elastyczny!   zmieniany i dopracowywany na miejscu – pod kątem każdej grupy,  możliwa jest opcja wegetariańskiego wyżywienia

Przykładowe   menu – może też być wersja wege – prosimy o kontakt:

Śniadanie – placki z ciasta francuskiego, owoce, kawa, świeży sok pomarańczowy, croissanty, dżem, serki, omlet jajeczny, croissanty, bagietki, marmolada, miód, kawa, serki typu ricotta, dżem figowy, pomarańczowy, ciasta francuskie

obiadokolacja  –  tajin kefta z baraniny, sałatki, chlebki marokańskie, owoce, herbata z miętą, woda, tajine z kurczaka, sałatki, papryki marynowane, tajin rybny, sałatki, oliwki, ryby z grilla, sardynki,  

 

——————————————

wyposażenie plecaka bagażu podręcznego:

 

 •  jeden komplet ubrań grubych – puchówka lub bluza, długie spodnie czy spódnica, piżama ciepła – nie ma ogrzewania, szal, czapka – wszystkie grube rzeczy można włożyć na siebie i wziąć na pokład samolotu, a tam się rozebrać trochę
 •  3-4 koszulki cienkie ale nieprzejrzyste, długa spódnica albo spodnie lub chusta owinięta na biodrach
 •  klapki pod prysznic, ręcznik mały,  bielizna i strój kąpielowy
 •  kosmetyczka przezroczysta z minimalną ilością kosmetyków – po 100 ml – można sobie kupić na miejscu naturalne kosmetyki –  i potem nawet złożyć się na jeden bagaż rejestrowany dla wszystkich, złożony z naszych drobnych zakupów – do 23kg lub 32 kg za ok. 60 euro
 •  buty wygodne i przewiewne, mogą być sandały spakowane, a pełne na nogach – lądujemy w nocy i dobrze być tak ubranym jak w Polsce zimą
 •  2 paczki chusteczek jednorazowych, chusteczki mokre do odkażania,
 •  woda mała, kanapki  – do samolotu – mamy 6-7 godz. od startu do kolacji w hotelu
 •  okulary przeciwsłoneczne jak ktoś nosi,
 •  dwa portfele, jeden dobrze mieć na szyi lub biodrach na drobne dirhamy
 •  50 euro na start lub na całość wyprawy, karta do bankomatu
 •  paszport ważny ok. 2 miesiące plus kopia ksero
 •  leki lokomocyjne dla potrzebujących i coś dla uspokajania brzucha w potrzebie
 • mały, cienki śpiworek dla osób źle znoszących hotelową pościel i w okresie początku marca może być bardzo przydatny

 

tu APEL o zabranie bagażu,  z którym będziemy mogli iść czasem 1-2 godz. do hotelu w międzyczasie zwiedzając! Pakujemy się oszczędnie – można sobie jakieś piękne bluzeczki kupić na miejscu !

Kosmetyki do mycia, dezodorant, pielęgnacji i kremy do opalania można kupić na miejscu – naturalne, dobrej jakości – nie bierzemy ze sobą zapasów, w kosmetyczce – małe mydełko, szamponik i szczoteczka – niezbędna podstawa, pasta do zębów mała – do 100 ml!

***

Komunikacja

 

trochę zwrotów po arabsku – żeby można już na lotnisku się wykazać serdecznością,
to zawsze mile widziane jak turyści ślicznie kaleczą język i się starają 🙂

sami wiemy, bo mamy u nas rzadko spotykanych turystów mówiących po polsku choć kilka słów 🙂

dwa pliki – do swobodnego czytania i do druku jako mini rozmówki dla gorliwych:

———————
od tubylca – znaczy Ani :):

na podstawowe kontakty wystarczy na początku:

dziękuję – szukran – wymowa

—————————–

kilka fancuskich, na powitanie:

ça va bien? (sa wa bię) – Jak się masz?  odpowiadamy  – ça va (sa wa )

albo:

Comment ça va? (komą sa wa) – Jak się masz?

odpowiadamy
  Ca va, merci (sa wa, mersi)  Dobrze, dziękuję

Dzień dobry – Bonjour (bążur)

Cześć – Salut (salu)

Jeśli ktoś nie zna biegle liczebników po angielsku, albo się myli 🙂 można mieć ze sobą mini karteczki i zapisywać proponowaną cenę – wtedy jest wszystko czarno na białym i czasem szybciej  i łatwiej można w upale się dogadać 🙂
cały czas stosowana metoda 🙂

————————–

flora bakteryjna Afryki jest nieco odmienna, więc może nasz organizm się chwilę przygotowywać
żeby temat był jasny i ponieważ jesteśmy tam tylko chwilę i szkoda czasu na toalety… można zastosować kilka metod nawet zapobiegawczo i też ze skutkiem zdrowotnym! :):

 

 •  kupić w Polsce lek przeciwbiegunkowy typu stoperan lub inny – podobno nie zawsze działa w Afryce…
 •  zastosować tamtejsze, kupione tam przyprawy przeciwbakteryjne – kurkuma, kumin, czarnuszka – łyżeczka rano i wieczorem
 •  można stosować metodę odkażania mocnym alkoholem – whisky marokańska jest nieco odmienna od znanych, więc lepiej wtedy kupić na lotnisku taką jak się lubi
 • przy stanach jeżdżenia w jelitach – wystarcza coca cola 🙂