Czytanie i Moc Decyzji w Polu Kryształowym Człowieka

o

Czytanie i Moc Decyzji

w Polu Kryształowym Człowieka

O

spotkania indywidualne     (ok. 45 min – 1 godz.)

 

 

Najważniejsze Informacje   –  dla Ciebie – na Teraz.

O

Najważniejszym etapem tego procesu jest

PODJĘCIE DECYZJI

O

decyzji na bardzo wysokim poziomie wibracji

i skierowanie w Nią Strumienia Naszej Energii z całego Kosmosu.

O

Tworzą się wówczas odpowiednie Struktury Kryształowe w Polu

tworząc Nowe układy energetyczne i kierunek działania

O

Codzienne działanie w tym kierunku i zgodnie z DECYZJĄ

umacnia te Struktury i tworzy Pole o potężnej Mocy Człowieczej

OOO

Człowiek tworzący na podobieństwo Stwórcy.

OOO

Proces z uczestnictwem Świata Minerałów
– tworzona może być również osobista Mandala Kryształowa
wspierająca nasze Decyzje  symboliczną i potężną Pieczęcią Natury.