Pole Kryształowe Człowieka – Pełnia Stworzenia

Polu Kryształowym Człowieka…

Mamy wiele ścieżek wiedzy o budowie energetycznej człowieka. Moje poznanie prowadzi przez przestrzenie, które nie mają swoich źródeł pisanych, ani ustnych w znanych filozofiach czy naukach z ostatnich tysiącleci… Poznanie przyszło poprzez odczyt intuicyjny, rękoma dookoła ciała człowieka. Przez kilka lat badałam te niepojęte dla naszej cywilizacji, fascynujące zjawiska.
Człowiek, w moim odczycie, wygląda jak portal / brama / błona pomiędzy wszechświatami – co najmniej dwoma, równie ogromnymi i równie energetycznymi.

***

mydełko rózane bliżej

***

„Nasz wszechświat” widoczny z jednej strony – dookoła człowieka – ukazuje nam postać podobną do Słońca czy Jeża (dwa potężne symbole prasłowiańskie). Cały tułów jest wirem z którego nieustannie „wypływają” niezliczone ilości nici czy promieni magnetycznych. Nici te tworzą w macierzy kryształowej – powietrzu – na zewnątrz ciała bardzo specyficzne dla każdego połączenia i kształty, nasze holograficzne ciało energetyczne, przypominające formy spotykane u różnych Istot Żywych na Ziemi. 
            Kształty pola czy struktury mają swoje odwzorowania w elementach świata roślin i zwierząt oraz elementów ziemi czy minerałów. Ślady dawnego wykorzystania tej wiedzy możemy spotkać w naturalnej postaci w strojach ludowych, postaciach z mitów i legend oraz w strojach panujących świadomie stosujących je, jako wzmocnienie energetyki – od najdawniejszych czasów.  Każdy Człowiek posiada pełne wyposażenie we wszystkie kształty i funkcje struktur stałych oraz utworzonych czasowo. Struktury wykorzystywane w danej chwili są napełnione energią z wiru serca i działają w materii naszego świata trójwymiarowego i zdarzeń. Reszta struktur czeka na swój czas.
            Podstawowe formy pola układają się pasmami w elementy przypominające znane kształty – podałam najbliższe dla mnie skojarzenia w naszej pojęciowości: skrzydła przednie i tylne, skrzydełka w okolicy łydek i głowy, elementy głowy przypominające formy zwierząt – wielki dziób, rozgałęzienia w formie rogów czy korony drzewa, wydłużona broda, pasma zgrupowane przy nosie i brwiach – kocie wibrysy, czub na osi głowy przechodzący po plecach w dół, kryza na ramionach w postaci kołnierza czy rozpostartego pawiego ogona, stabilizator biegnący od kości krzyżowej w dół – przypominający ogon kangura. Zaobserwowałam też dwie formy nazwane przeze mnie Koronami z racji swojej wielkiej wagi. Korona głowy – pasma układające się promieniście dookoła głowy od czoła na zewnątrz, wygląda jakby dookoła czoła świeciły kolorowe latarki/kryształy poziomo w przestrzeń – przypomina znaną nam aureolę czy rondo kapelusza, czy płatki rozkwitniętego kwiatu, wianek z kwiatów, rozświetla się naszym blaskiem przy okazywaniu radości, przy działaniu pełnym śmiechu. Korona bioder łączy nasze biodra z wnętrzem Ziemi w postaci świecących smug, układających się od bioder w dół i przypomina kielich kwiatu, powinna być w nieustannym łagodnym ruchu, dla naszej nieustannej witalności. 
Taki wygląd pola z opisem naszych kształtów magnetycznych podobnych do zwierząt czy roślin może być dla niektórych dziwny, a nawet „brzydki”, ale daje nam też pojęcie o tym co dla nas najważniejsze – jesteśmy Wszystkim. Mamy ciało materialne człowieka, ulepione z elementów Ziemi, a eteryczne i energetyczne – pozostałych Istot Żywych, co daje nam Istotę Pełną i połączoną.
Czyż nie ta zasada leży u podstaw wielu pra-filozofii i zasad działania energii na Ziemi i we Wszechświecie? Czyż nie wspieramy się symboliką zwierząt mocy i mocą roślin w rytuałach szamańskich? Czyż nie wtedy uruchamiają się nasze naturalne struktury i dają nam nowy, inny zasób energetyczny do konkretnego działania? Jesteśmy połączeni z innymi światami w sposób energetyczny i to jest oczywiste, a czy dopuścimy do siebie myśl i poczucie, że jesteśmy Całym Światem? Jesteśmy Wszystkim.

***

***

Struktury kryształowe można wyłącznie odczytać w polu innego człowieka – nikt nie jest w stanie ich zmieniać poza nami samymi!!! Choć można nas przestraszyć lub namówić do zmian i wtedy jest to ingerencja, ale za naszą zgodą  czasem nieświadomą – częściowo pod wpływem lęku, ale zgoda niestety jest zawsze… Mogą na nas działać struktury, które są z nami połączone od chwili narodzin z racji wejścia w konkretny system religijny, państwowy, szkolny czy rodzinny.  

Zauważyłam pewne prawidłowości przy Czytaniu Pola – w polu kryształowym można znaleźć i wskazać miejsca, gdzie przychodzi do nas informacja o jakiejś dysharmonii. Pole i nasza intuicja działa natychmiast! Po usłyszeniu takiej informacji serce działa samoistnie od razu. Decyzja o zmianie podjęta od strony umysłu daje nam możliwość działania na wielu płaszczyznach w zgodnym kierunku. Można od razu skonfrontować i zobaczyć, jak zaszła ta zmiana w strukturach energetycznych. Mamy to niesamowite szczęście, że jest to od razu widoczne i od razu działa w energii, możemy wtedy zacząć wprowadzać to świadomie w materię i działania życia codziennego.
Pojawiają się wtedy wskazówki, osoby i zdarzenia, które będą wspierać tę drogę i zacznie się materializować „naprawiony” obraz energetyczny z naszego pola. Ważne jest podjęcie decyzji i realizowanie jej potem według informacji, które się pojawiają. Zaufanie do informacji dla nas!

Indywidualne Czytania Pola Kryształowego 

            Jest to spotkanie mające na celu uświadomienie sobie 2-3 głównych informacji z obecnej chwili życia, usłyszenie ich i spowodowanie zmiany poprzez naturalną zmianę magnetyzmu swojego serca, zmianę kierunku czucia, myślenia i działania. Te kilka informacji, to zwykle kluczowe miejsca w polu energetycznym, mające wpływ na zdarzenia i nasze samopoczucie.

            Pole kryształowe to zapis magnetyzmu naszego serca – informacji dookoła naszego ciała w kryształach/drobinach eterycznych, nasza biblioteka zdarzeń w całej czasoprzestrzeni. Z pomocą przeczytania tego zapisu  – możemy świadomie podejmować decyzje o zmianach. Zmiany to najczęściej rezygnacja ze współpracy naszego pola z innymi zaplecionymi czasowo polami, niekorzystnymi dla nas. Wszystkie procesy rozplatania się z innymi światami dobrze prowadzić bardzo, bardzo powoli.  Im więcej czasu damy sobie na zmianę, tym lepiej ona będzie działać – już od chwili decyzji. Na niektóre dobrze jest dać sobie czas do końca życia na Ziemi, spokojnie.

            W  kryształach naszego pola pokazują też się przyczyny zaburzeń emocjonalnych i chorób ciała na głębokich poziomach zapisu. Możemy sie również dowiedzieć o naszych zasobach i zdolnościach, a raczej je potwierdzić, bo czujemy swoje predyspozycje od dziecka . Ważne są również informacje o zaniedbanych  przez nas własnych aspektach, które  są ważne dla naszego życia i zdrowia. Pod wpływem żarliwej decyzji pole się przebudowuje, zbędne połączenia/nici obcego pola wyplatają się z naszego same. Wystarczy podjąć mocną decyzję i trwać przy niej.
 Reszta robi się sama. Zmienione energetycznie części naszego pola działają na materię i zdarzenia.               Umacnianie decyzji działaniem i niezłomnością zaufania –  prowadzi do jej materializacji.

                                             Wszelkiego powodzenia!                    Katarzyna Bratumiła Barczyńska