Diamentowa Świadomość w krysztale – Aktywacja

Nasza świadomość zmienia swój bieg i podąża w stronę swojego wnętrza, czyli przeprojektowania wzorców na wszelkich poziomach.
Czujemy to i wszelkimi sposobami wspierajmy!
Każde nasze działanie jest już nowe i tworzy następne Nowe.
Niech nas poprowadzi Intuicja i nasze Zaufanie do siebie! 🙂

Zapraszam na cykle spotkań 3-dniowych we Wrocławiu, Warszawie, Kołobrzegu i na Śląsku, a także w Krakowie?
Forma trenerska – dla nauczycieli … ale nie tylko 🙂
można też uczestniczyć w pojedynczych zajęciach 🙂

Spotkania cykliczne – Diamentowa Świadomość w krysztale – forma trenerska, nauczycielska i poszerzająca widzenie światów.

kryształ fluorytu – zasoby życia, fot Agnieszka Charuba

Dla kogo?

Dla każdego kto bada swoje możliwości w szerszych zakresach, chce zgłębić swoje predyspozycje i zdolności nadprzyrodzone, rozwinąć je, zdobyć umiejętności do prowadzenia swoich zajęć w zakresie praktyki z kryształami, nauczyć się rozmawiać z kamieniami i układać mandale kryształowe – przestrzenne wzory tworzące, postrzegać w sposób jasnowidzący pole człowieka i jego zasoby.

W programie spotkań:

*Aktywowanie ciała Diamentowego poprzez uruchamianie w sobie kryształów eterycznych ciała i kryształów pola Macierzy

* medytacje powiększające komunikację z Naturą – roślinami i kryształami, częściowo w otoczeniu kamieni, częściowo w plenerze.

* ćwiczenia oddechowe z kryształami, sesja oddechowa w swojej mandali kryształowej, wizualizacje z różnymi sposobami oddechu

* nowe płaszczyzny oddziaływania kamieni na człowieka – poszerzanie działania nad-zmysłów, inne spojrzenie na kolory, materię, czas i przestrzeń, linie czasowe i połączenia z Kosmosem

* nauka umiejętności czytania z pola kryształowego człowieka

* zadania do samodzielnej pracy w domu, medytacji i ćwiczeń z minerałami

*certyfikat ukończenia Cyklu zajęć z zakresu wiedzy o kamieniach, podstaw stosowania oddechu, specjalnych praktyk energetycznych komunikowania się z Naturą

***

terminy spotkań Diamentowych:

……………………………………………..

***