Ikony bukw głagolicowych, książka bez kart

40,00 

„Ikony bukw głagolicowych” to przypomnienie nam o naszych korzeniach. Jesteśmy stworzeni ze światła i dźwięku, który buduje materię Ziemi na wzór Niebiańskich wzorów – układu ciał niebieskich. Materią są też znaki i symbole jako pierwsze stworzone i budujące większe części materii. Wszystko co nas otacza jest zbudowane z małych cząstek – znaków i symboli, tzw. Alfabetu Światła. Możemy zbliżyć sie do tych zapisów i ich działania na nas poprzez bukwy głagolicowe – pierwotne litery.

Kategoria:

Opis

Tutaj sama książka.

Dla pełnego obrazu polecam komplety.

Książka jest sensowna w komplecie z Brojkami – kartami ze znakami tworzenia – w książce opisy wszystkich znaków, wstęp wprowadzający w świat słowa i tworzenia słowem…
Z kart możemy korzystać tak, jak z innych losując w odpowiedzi albo na dobry dzień, jako wskazówkę 🙂

„Ikony bukw głagolicowych” fragmenty:

Zaproszenie

Mam przyjemność ponownie zaprosić Was do przekroczenia progu swojej pojmowalności, uruchomienia poszerzania świadomości i zakresu pojęć. Zgłębianie tematu znaków pierwotnego języka, znaków tworzenia życia na Ziemi to droga, w którą wyrusza się z ciekawością i niemal podekscytowaniem. Zaraz potem przychodzi zdziwienie, że to nowe, bardzo obszerne, przestrzenne, wielowymiarowe, połączone ze wszystkimi dziedzinami życia i potężne, nie do ogarnięcia umysłem. To wiedza, która przestrasza swoim ogromem i zachwyca niezwykłym obrazem połączenia wszystkiego we wzajemnym dopasowaniu i działaniu.

Świat sławiański pokazuje nam zależności między istotami żywymi i ich wzajemną niezbędnością do istnienia. Każda najmniejsza istota tworzy z innymi całe koło życia. Obecność wzajemna roślin, zwierząt i ludzi tworzy pole życia, zdrowia i harmonii. Człowiek „cywilizowany”, zamknięty w mieście bez dostępu do wielu istot żywych, powoli zamiera — słabnie, choruje, wypacza się, dziwaczeje. Otaczajmy sie istotami Ziemi, ich zasileniem witalnością i pięknem. Bądźmy z  przyrodą codziennie, choćby patrząc na nią przez okno, zachwycając się nią. Jest to obowiązek wobec swojego zdrowia i uczmy tego najbliższych, nasze dzieci.

Kto raz popatrzy na znaki głagolicowe i rozpocznie wędrówkę odkrywania ich wielopłaszczyznowych znaczeń, ten na zawsze zostanie obdarzony opieką i dobrobytem Przestrzeni. Sama czuję to każdą komórką i każdym zmysłem […]

Jak korzystać z kart i dostępu do kodów Kosmosu, do zapisów zdrowego życia na Ziemi?

Możemy wybierać Ikonę jako odpowiedź na pytanie, jako motto dnia, codzienna wskazówka dnia, czy wsparcie w jakimś ważnym momencie życia. Na poziomie świadomym obraz ten dostarczy nam wizji, informacji, przenośni, metafory, poszerzenia. Na poziomach pozostałych, bardzo wielu, Ikona będzie wspierać nas w obraniu dobrego kierunku i podążaniu nim zdecydowanie, z odwagą. Część opisów jest zrozumiała i jednoznaczna, część alegoryczna i zagadkowa, niektóre mówią o pojęciach zupełnie nieznanych. Te zagadkowe odczyty wprowadzają możliwość rozwinięcia tematu o własne studia i badania już pod swoim kątem, w zdarzeniach i doświadczeniach bieżących.

Nieznajome nazwy, czy całe nieodgadnione zdania należy przeczytać i zostawić w sobie do rozszyfrowania na innych poziomach. Niech zdania niezrozumiałe same wchłaniają się w nas
i układają w wiedzę wewnętrzną. Analiza i interpretacja nie są najważniejsze. Najważniejsze jest spokojne przyjęcie obrazu
i łagodne, płynne przeczytanie tekstu. Nie zmuszajmy się do rozumienia, nie wyciskajmy informacji z przestrzeni, ale rozszerzajmy swoje horyzonty pojmowania. Wieści przypłyną swoim rytmem w najbardziej odpowiedniej chwili.

Weź kartę do ręki, losując czy wybierając najbardziej intrygującą, popatrz na wszelkie znaki na Ikonie, zmruż oczy, rozluźnij się, pobaw się w skojarzenia, zawsze są podpowiedzią intuicji. Potem przeczytaj pierwszą część opisu, gdzie pokazana jest opowieść o literze — bukwie umieszczonej zawsze w centrum karty. Zobacz jak się z tym czujesz, co przychodzi Ci do głowy. Jeśli są jakieś pojęcia nieznane, sprawdź, czy koniecznie od razu musisz je zgłębiać. Może daj czas swojej wiedzy wewnętrznej na swobodne nurkowanie w temacie. Możesz też sprawdzić interesujące Cię szczegóły, może naprowadzą Cię na ciekawe ścieżki
i rozszerzą postrzeganie.

Przesłanie niesione przez znaki dookoła litery-bukwy jest zwykle oparte o symbole, które posiadają specyficzne „nowe” dla nas nazwy. Są to kształty i nazwy już spotykane w naszej pojęciowości, ale zawężone i czasem zniekształcone w rozumieniu. Spokojnie i cierpliwie wplatajmy je w swoje życie. Dajmy sobie kilka dni na jedno pojęcie, jeden znak. Niech wchłania sie powoli do naszej pojmowalności i wplata w codzienność. Cieszmy się poznawaniem i nowym doświadczaniem.


***

Stworzenie człowieka

Stworzenie człowieka przez Boga, czy też powstanie człowieka na drodze ewolucji, jako kto woli, nastąpiło po spełnieniu wielu zjawisk to wydarzenie poprzedzających. Zjawiska te wyrażone są jako przesłanie zawarte w bukwach głagolicowych na podstawie pierwszych jedenastu bukw:

W trzech bukwach „A” dokonał dzieła Samostworzenia, Az to Ja Bóg Najwyższy w trójcy Jedyny. „Az jesm Boh” — Jam Jest.

W bukwie „B” stworzył Bogów Niebieskich, czyli gwiazdy
i inne obiekty Niebieskie, Boggi i Buki, a także bukwy.

W bukwie „W” wedi, widi utworzył wiedzę w cząstkach elementarnych czyli Rezach-Karbach — Skarbach, z których to wzorów powstały bukwy alfabetów Sławiańskich, a tym samym dał nam możliwość kontaktu z Niebiosami poprzez pismo.

W bukwie „G” przekaz mówi „jako w Niebiosach tak i na Ziemi”, to tu na Ziemi dokonała się materializacja zamiaru-myśli Bożej.

W bukwie „D” „dobro” nadał imię cząstkom elementarnym wypełniającym Kosmos, biegnącym także w kierunku Ziemi.

W bukwie „E” ustalił porządek we Wszechświecie, czyli bardzo skoordynowane ruchy obiektów Niebieskich, które swoje odbicie znajdują w porządku na Ziemi. Obrazem tego są pory dnia: dzień i noc oraz pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Różnie rozkładają się one dla różnych szerokości czy długości geograficznych, co z kolei skutkuje inną szatą roślinną oraz innymi zwierzętami. Na różnorodność biologiczną na Ziemi mają wpływ również poszczególne obiekty Niebieskie.

W bukwie „Ż” stworzył wszystkie istoty żywe, czyli świat roślinny i zwierzęcy.

W bukwie „DZ” Bóg najwyższy w Trójcy Jedyny trzy AZ-y wywyższył jedno ze swoich stworzeń kreacji, czyli człowieka dając mu intelekt: zdolność do myślenia, zdobywania wiedzy, wyciągania logicznych wniosków, korzystania z posiadanej wiedzy i doświadczenia.

W bukwie „Z” po spełnieniu powyższych warunków, temu to wyposażonemu w intelekt człowiekowi Bóg Najwyższy w Trójcy Jedyny dał w posiadanie Ziemię.

Taki sam lub podobny obraz stworzenia człowieka jako przesłanie niosą różne inne systemy filozoficzno – religijne, natomiast system filozoficzno religijny Sławiańskich Chrześcijan czyli Czcicieli Niebios Gwiaździstych idzie znacznie dalej, opierając się na podstawowej zasadzie Jako w niebie tak i na Ziemi”.


Głagolica jako nośnik mocy duchowej

Pismo głagolicowe, a szczególnie zapis w języku Sławiańskim jest zestawem symbolicznych znaków graficznych obecnych w pamięci genetycznej. Ważnym jest, aby mogły one zaistnieć w naszej świadomości. Bukwy głagolicowe, jak i inne znaki z głagolicą powiązane, wyrastają z tradycji Czcicieli Niebios Gwiaździstych i są wynikiem znajomości praw rządzących Wszechświatem. Dla Nas Twórcy tego alfabetu (autorzy tekstów poświęconych odwiecznym prawom Nieba) są nadawcami z zamierzchłej przeszłości znanych im kodów Niebios. Przesłaniem Mądrych Przodków jest to, abyśmy odczytali owe znaki oraz zawarte w nich informacje, abyśmy poznali ich prawidłową interpretację i osadzili je w Naszej rzeczywistości. Według tradycji Sławiańskiej jest to wyznaczenie swoistej drogi opartej na poglądzie, według którego człowiek dzięki swoim przymiotom posiada wiedzę oraz uposażenie mentalne przynoszone na Ziemię wraz z urodzeniem. Jest ono wcześniejsze od doświadczenia, czyli wiedzy nabytej poprzez naukę. Owa wrodzona wiedza ma charakter pewny i poprzedza wszelakie poznanie. To właśnie ona jest podstawowym warunkiem wszelakiego poznania.

Pismo głagolicowe to możliwie najkrótsza forma komunikatu, którego zadaniem jest wspomożenie człowieka w zrozumieniu świata i głębszego sensu wielu zjawisk. Skłania również do samodoskonalenia poprzez obudzenie w sobie anamnezy, czyli pamięci genetycznej, jak i rozwinięcia potrzeb duchowych. Jego zadaniem jest rozwijać zdolności normalnie przypisane człowiekowi (paranormalne) telepatię czy jasnowidzenie, jak też rozwijać intuicję.

Praktyka zapisu głagolicowego jest szczególnie pomocna w nawiązaniu szczególnego rodzaju ponadczasowej więzi z przeszłością, z owymi nadawcami zamierzchłej przeszłości. Pozwala na zrozumienie ponadczasowego przesłania Naszych Szlachetnych Przodków o stałej obecności Niebios w Naszym życiu — w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało oraz w czasie kiedy ludzkiego ciała nie posiadamy.”


Matka Polka

Według tradycji Sławiańskiej Wszechświat zbudowany jest z materii, energii oraz idei czyli świadomości, która to świadomość jest czynnikiem sprawczym. Ponadto w przestrzeni międzygwiezdnej rozpoznawali oni ciała niebieskie w postaci planet, jak
i gwiazd oraz mgławic, jak i innych obiektów nieba głębokiego. Posiadając taką wiedzę celem mierzalnego poruszania się uporządkowali Niebiosa tworząc z gwiazd gwiazdozbiory, nadając im stosowne nazwy. W tych gwiazdozbiorach, polu gwiazdozbioru umieszczali obiekty w postaci: mgławic, gromad gwiazd, asocjacji gwiazdowych.

Wiedzieli także, że istniejący porządek we wszechświecie utrzymywany jest poprzez istnienie specyficznych sił, które nazywane są polami. Pola te są wytworem gwiazd i innych obiektów Niebieskich nieba głębokiego, są to pola grawitacyjne, magnetyczne oraz elektryczne.

Ponad wymienione pola tradycja Sławiańska wyróżniała dwa specyficzne pola, których istnienie przyjmuje nauka w różnym stopniu. Chodzi tu o pole torsyjne oraz pole morfogenetyczne.

Pole torsyjne, według tradycji Sławiańskiej, jest elementem budowy Wszechświata i powstaje na skutek ruchu wirowego. Własne pole torsyjne posiadają wszystkie obiekty kosmosu, tak planety, jak i gwiazdy.

Dodatkowe informacje

Waga 300 g