BROJKI – karty A 5 z symboliką gwiezdną

190,00 

„…Według egzegezy prawosławnej, Ikona- to SŁOWO BOŻE i jest jednym ze sposobów głębokiego poznania Istoty Boskiej, prowadzącym do zjednoczenia się z Nią.  Również  przez swoje ukryte przesłanie,  Ikona uczestniczy w formowaniu przestrzeni życiowej, jakoby tworzy obraz  „Nieba na Ziemi”. […]

Otóż pierwotnymi i jedynie prawdziwymi IKONAMI  są BROJKI, czyli bukwy ( boggi ) głagolicowe, zapisane w odpowiedniej konwencji. BROJKI są  owym SŁOWEM BOŻYM płynącym z Czystego Nieba do ludzi na Ziemi, Słowem, a zarazem ORĘŻEM DUCHOWYM zsyłającym NIEBO na ZIEMIĘ .

DLACZEGO IKONY SIĘ PISZE, A NIE MALUJE ?

Do sposobu-techniki wykonywania ikon używane są określenia: ikonopisanie, pisanie ikon, czy też ikonopis.  Używanie tych form jest powszechne, nikt nie mówi o malowaniu ikon, tylko o pisaniu tychże ikon – maluje się obrazy (też błędne określenie ponieważ obrazy się tworzy, zaś maluje się płot lub ścianę czy sufit).

Otóż w pierwotnej formie na ikonach umieszczano bukwy głagolicowe, których formy graficzne, jak i fonetyczne zostały zesłane z Nieba, stąd są one nośnikiem  mocy duchowych, zaś ich stosowanie jest doskonałym sposobem kontaktu z Niebiosami. W  czasach apostolskich  poprzedzających stan obecny, kaligraficzny zapis głagolicowy uważany był za najważniejszą ze sztuk, ponieważ tym sposobem przekazywano wolę Niebios.

Przy stopniowym  przechodzeniu z obrazu ikony w postaci litery głagolicowej, do ikony w formie obecnej, w pierwszym etapie na odpowiednio przygotowany materiał nanoszono teksty psalmów, a następnie zamalowywano je. Na tak przygotowanym tle nanoszono obraz świętego, anioła, Boga, czy też sceny biblijnej. Z czasem zaniechano przedstawionych praktyk i na przygotowanym materiale nanosi się odpowiednią postać i jedynie dalekim echem formy pierwotnej jest umieszczanie na ikonach IMION BOŻYCH  zapisanych abrewiaturowo. Technikę wykonania ikony określa się mianem „ pisanie ikon”, co jest echem prawdy historycznej.”

fragment książki „Głagolica” Tadeusza Mrozińskiego – dostępnej w sklepie

Kategoria:

Opis

Opracowane przez Tadeusza Mrozińskiego grafiki zawierające 49 liter pierwotnego alfabetu słowiańskiego – w postaci Brojek

rozmiar A 5, 

Większe rozmiary na zamówienie – A 4 i A 3 – pojedyncze sztuki lub w całości

W komplecie z Brojkami jest sensowna książka: Ikony bukw głagolicowych –  w książce opisy wszystkich znaków, wstęp wprowadzający w świat słowa i tworzenia słowem…
Z kart możemy korzystać tak, jak z innych losując w odpowiedzi albo na dobry dzień, jako wskazówkę 🙂

„Brojka, to nazwa przyjęta dla całej grafiki. Jest ona symbolicznym orężem władztwa niosącego moc pozytywnego oddziaływania na otaczający nas świat.

Starosłowiańskie słowo „broić” znaczy władać czymś, lub władać nad czymś, jak też mieć coś w pieczy – od słowa „broić”- zbroja jak i uzbroić, czyli wyposażyć w oręż.

Rama grafiki jest ornamentem o nazwie meander oznaczającym osiągnięcie wieczności, czyli przedstawienie czasu w czasie, a także wiecznie odnawiającej się energii Kosmosu.

Owa rama to graficzne przedstawienie niebiańskiej wędrówki gwiazdozbioru Łabędzia, poświęconego Bogini Ładzie, Dawczyni i Pani Życia, Pani przedistnienia i wędrówki dusz.

Wnętrze ramy wypełnione jest tłem przedstawiającym wzór złożony z białych kropek, umiejscowionych w czerwieni o nazwie  POLKA, co symbolizuje niezliczoną ilość drobin mocy Bożej wypełniającej Wszechświat.”

fragment książki „Głagolica” Tadeusza Mrozińskiego – dostępnej w sklepie


REWERS kart – nowa grafika przepięknie dodająca nowych doznań i wglądów świadomości 🙂

***

Poniżej fragment książki „Głagolica” Tadeusza Mrozińskiego  – dotyczy 3 rodzajów litery A…

Reszta liter jest w opracowaniu i ukaże się w oddzielnej książeczce poświęconej literom jako znakom,symbolom, opowieściom, połączeniu z pojęciami znanymi i … nieznanymi, z sobie tylko wiadomymi częściami Niebios Błękitnych – dla nas wskazówkami i wsparciem na rozdrożu 🙂

Będzie można stosować Brojki jako magię kart wspierających swoje pytanie zasileniem ze wszystkich światów, z ich połączenia.

„PRZYKŁAD

W tradycji Sławiańskiej  istnieje pojęcie takie jak  Święta Trójca, jednak pojęcie to oparte jest o głęboką wiedzę astronomiczną i jej wpływ na życie ziemskie. W przemyślny sposób wiedzę o tym zawarto w alfabecie głagolicowym. Podstawowym i ostatecznym obrazem Świętej Trójcy są odpowiednie bukwy głagolicowe, natomiast powstałe w różnym kontekście personifikacje są późniejszymi wymysłami.

Bukwa AA , czyli a długie, jest to dźwięk płynący do Ziemi z gwiazdozbioru Łabędzia, odpowiada Wielkiej Bogini, czyli Pramatce. W tradycji Sławiańskiej personifikacja tego gwiazdozbioru to Bogini Łada, natomiast w religii chrześcijańskiej to Matka Boska lub Duch Święty. Symbolem oraz znakiem rozpoznawczym jest krzyż zwany łacińskim z uniesionymi ramionami, co odpowiada wzorowi graficznemu bukwy głagolicowej o brzmieniu AA.
Mieszkaniem jej jest  kraina Bożej Chwały.

Bukwa A (obecnie jako jedyna używana w języku polskim), jest dźwiękiem płynącym do  Ziemi z gwiazdozbioru Oriona, odpowiada Panu Niebios, czy też Prawdziwemu Pasterzowi Niebios oraz Boga Anu. W tradycji Sławiańskiej personifikacja tego gwiazdozbioru to Świętowit, natomiast w religii chrześcijańskiej to Bóg Ojciec . Jego symbolem i atrybutem jest miecz z jelcem, obustronnie skierowanym w dół, co w rezultacie daje wzór krzyża łacińskiego z opuszczonymi ramionami, a odpowiada to wzorowi graficznemu bukwy głagolicowej A.
Jego mieszkaniem jest kraina Sławi.

Bukwa A’ pochylone, czyli A ścieśnione, czy też  zwężone, obecnie nie używane w języku polskim, jedynie w jego dialektach, jest dźwiękiem  płynącym do Ziemi z gwiazdozbioru Krzyża Południa. W tradycji sławiańskiej  odpowiada Synowi Bożemu, zaś jego personifikacja to bóstwo sławiańskie o imieniu Jaryło, natomiast w tradycji chrześcijańskiej jest to postać Jezusa.

Imię Jaryło pochodzi od proto-sławiańskiego przymiotnika  „jar”, oznaczającego archaiczną siłę odnowy przyrody. Jego atrybutem jest krzyż równoramienny, co odpowiada wzorowi graficznemu bukwy głagolicowej A’ – pochylone.
Jego mieszkaniem jest kraina o nazwie Prawia.

Według najnowszych badań astronomicznych, w gwiazdozbiorach składających się na Trójcę Świętą znajdują się obiekty astronomiczne, które mają największy wpływ na istnienie życia biologicznego na Ziemi. Z tychże badań astronomicznych wynika, że w tychże gwiazdozbiorach mieszczą się najsilniejsze ośrodki grawitacyjne asocjacji gwiazdowych typu OB. Takie ośrodki mieszczą się również w pobliżu tych gwiazdozbiorów.

Słowiańscy Bogowie, to obiekty Niebieskie, gwiazdy, gwiazdozbiory, mgławice i gromady gwiazd, jak też inne obiekty nieba głębokiego, których materializacją jest sławiański system piśmienniczy.”

Dodatkowe informacje

Waga 550 g